Ahrensburg-kulturen, senpalæolitisk jægerkultur i Nordeuropa, først påvist af A. Rust under udgravning af bopladsen Stellmoor ved Ahrensburg i Holsten. Ahrensburg-kulturens befolkning var rensdyrjægere, der levede på tundraen i istidens sidste kuldeperiode, yngre dryas, ca. 11000-9300 f.Kr. Af flintredskaber anvendtes små skafttungepile, skrabere og stikler. Af rentak forarbejdedes harpuner og slagvåben. Den første danske boplads, der tilhører Ahrensburg-kulturen, blev udgravet 1990-91 ved Sølbjerg på Lolland.