Cosquerhulen, hule i Provence, Frankrig, med palæolitisk kunst, fundet i 1991 af den professionelle dykker Henri Cosquer. Hulen er uhyre vanskelig at komme til, idet eneste adgang er via en undersøisk tunnel, hvis indgang findes 40 m under havoverfladen. Indgangen blev oversvømmet efter slutningen af istiden, for ca. 11.500 år siden, og hulen har ikke siden været tilgængelig. Hulens billeder udgøres dels af ca. 27.000 år gamle afbildninger af hænder, som er skabt ved, at man har påført eller spyttet farve ud omkring hånden selv, dels af mængder af dyr; disse billeder er ca. 18.500 år gamle. De afbildede dyr er vildhest, stenbuk, gemse, urokse, kæmpehjort og løve. Der findes tillige sjældne afbildninger af havdyr som sæl, gejrfugl og fisk samt enestående afbildninger af havgopler.