Périgordien, yngre palæolitisk kultur, opkaldt efter Périgord. Den inddeles i en ældre og en yngre fase, hhv. 34000-30000 år før nu (tidligere benævnt châtelperronien) og 28000-21000 år før nu. Den yngre fase jævnføres uden for Frankrig med gravettienkulturen. Ældre périgordien karakteriseres bl.a. af moustérienlignende håndspidser, som sandsynligvis er fremstillet af neandertalere, mens den yngre fase er præget af det moderne menneskes mere veludviklede flække- og benredskaber. I denne fase ses også kunstneriske frembringelser i form af indridsede dyrefigurer og Venusstatuetter.