Gravettien, jægerkultur fra yngre palæolitikum, 27000-22000 f.Kr., opkaldt efter fundstedet La Gravette i SV-Frankrig. Mammutjægerbopladser fra denne kultur er udbredt i store dele af Central- og Østeuropa, bl.a. Dolní Věstonice i det sydlige Tjekkiet, samt i Rusland og Ukraine.