Bindingsværk, bygningskonstruktion med et skelet af træ, især anvendt i ældre huse til bærende mure og vægge. Bindingsværk er en form for elementbyggeri med præfabrikerede bygningsdele, konstrueret over et modulsystem, hvor modulerne er bindinger på tværs og fagdeling på langs. Man kan bygge til uden at ændre husets karakter, indsætte og fjerne vinduer, fjerne døre ud- og indvendigt og flytte skillevægge. Hele artiklen