Ås, tagås, vandret liggende tømmerstykke i en bygnings tagkonstruktion, der løber på langs ad taget under rygningen og understøtter tagspærene (se sulehus) eller i nyere bygninger tagbelægningen (brædder, plader e.l.).