Lyre, (samme ord som oldn. ljóri, afledt af et germ. ord med bet. 'lys'), åbning i en bygnings tagryg til at aflede røgen fra et åbent eller delvis åbent ildsted; kendt i ældre danske huse indtil ca. 1900. Lyren, der også fungerede som lysåbning, var ofte forsynet med et lodret røgspjæld for at modvirke røgnedslag.