Dukke, dok, kort, lodretstillet stykke tømmer i bindingsværk.