Tagrem, vandret tømmer øverst på en bygnings ydervæg, enten tappet over bindingsværksstolper eller lagt på toppen af en grundmuret væg; se bindingsværk.