Styrtrum, styrterum, i et bindingsværkshus mellemrummet mellem bindbjælken eller bjælkelaget og tagremmen. Det var højt i 1600-t. (op til ca. 50 cm), men mindskedes efterhånden og forsvandt helt omkring 1830.