Højremshus, bindingsværksbygning med en bærende konstruktion af træ, bestående af to indvendige rækker parallelle stolper, der bærer langsgående (høj)remme. De deler huset i et bredt midterskib og to smallere sideskibe (udskud). Taget bæres af højremmene, idet spærene står på disse med pålaskede stikspær over sideskibene ud på ydervæggene. Stolperne er parvis forbundet med gennemtappede bindbjælker og skråbånd. Højremshuset, der har aner i oldtiden, hører i Danmark i nyere tid til i Vendsyssel, Thy og Nordvestjylland. Konstruktionen er også anvendt til agerumslader i hele landet.