Sexisme er fordom eller diskrimination på baggrund af køn. Begrebet introduceredes i 1960'erne af feministiske forskere som en parallel til begrebet racisme og er især blevet brugt som udtryk for nedvurdering af kvinder.