Fight for a world without sexism
Unge kvinder demonstrerer mod sexisme, 2011.
Af /Creative Commons.

Sexisme er fordomme eller diskrimination på baggrund af køn. Begrebet introduceredes i 1960'erne af feministiske forskere som en parallel til begrebet racisme og er især blevet brugt som udtryk for nedvurdering af kvinder.

Faktaboks

Etymologi

Sexisme kommer af engelsk sexism, som er afledt af ordet sex, ’køn’.

Oprindelse og brug af ordet sexisme

Sexisme er et politisk begreb og er især blevet brugt af kvindebevægelsen til at påpege kvindeundertrykkelse og forskelsbehandling på baggrund af køn, fx på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i parforholdet. Begrebet betegner bestemte holdninger og opfattelser om køn, som er baseret på ideen om negativ forskelsbehandling, bestemte kønsroller eller kønsstereotypiske fordomme.

Ordet sexisme anvendes undertiden i den offentlige debat i en anden betydning, hvor det bliver synonymt med seksuel chikane og seksuelle krænkelser, om end sexisme i udgangspunktet ikke havde noget med sex og seksuelle overgreb at gøre. Ordets nuværende brug i debatten er således blevet bredere i forhold til den oprindelige betydning.

Sexisme bruges hyppigst om negativ omtale af kvinder, men er ikke længere kun forbeholdt kvinder, idet alle kan blive udsat for sexistiske fordomme uanset køn. Det at tale nedladende om mænd, der græder eller viser følelser, kan også anses for sexisme.

Historisk

"End sexism" sign. Pope John Paul II, Shea Stadium, New York City, 1979
Feminister, der demonstrerer i New York City, 1979.
Kampen mod sexisme var en central del af kvindebevægelsens protester i 1960-70’erne.

Sexisme har eksisteret i mere eller mindre udtalt grad til alle tider. Mange kulturer og religioner fremmer eller har fremmet undertrykkelse og hæmning af kvinder. Feministiske forskere peger på, at en sexistisk tankegang og praksis ofte bliver en internaliseret del af kulturen og sproget. Det gør den vanskelig at opdage, da den bliver normen for, hvordan køn og kønsroller italesættes og forstås i samfundet.

Intersektionalitet

Intersektionalitet er en teori inden for sociologien, hvor man studerer skæringspunkter mellem forskellige undertrykkelsesformer. Intersektionalitetsbegrebet peger ud over klassiske inddelinger af undertrykkelse i samfundet, som fx sexisme, homofobi og racisme, og hævder, at disse former ikke eksisterer uafhængigt af hinanden. Tværtimod forstærker de gensidigt hinanden og indgår i forskellige mønstre af undertrykkelse. Undertrykkelse ses således i en bredere sammenhæng og som et samspil mellem forskellige undertrykkelsesformer. Det gælder fx diskrimination oplevet på baggrund af både køn og race.

Typer af sexisme

Der findes forskellige typer af sexisme, som kommer til udtryk på forskellige måder.

Systematisk og strukturel undertrykkelse af kvinder

Den strukturelle sexisme er baseret på den mandschauvinistiske anskuelse, at et bestemt køn er bedre end et andet og at kvinder er mindre værd og mindre intelligente end mænd. Denne opfattelse resulterer i kulturelle, sociale, økonomiske og arbejdsmæssige ulemper for kvinder og fører ofte til diskrimination og manglende ligestilling og ligeløn. Flere forskere og politikere har argumenteret for kvoter for kvinder i ledelser og bestyrelser som et konkret redskab til at mindske den strukturelle ulighed mellem køn i samfundet.

Hverdagssexisme

May 15, 1920 Country Gentleman
Den sexistiske antagelse om at kvinder er dårlige bilister har eksisteret til alle tider. Her i en annonce i et amerikansk mandemagasin fra 1920.
Af /Creative Commons.

Hverdagssexisme kommer til udtryk som upassende humoristiske bemærkninger vedrørende køn og kønsopfattelser, fx i form af bemærkninger, der gør grin med køn eller spiller på kønsstereotype opfattelser. Det foregår ofte ubevidst gennem nedarvet sprogbrug, der bekræfter en bestemt kulturel opfattelse af kønnene. Kønnede udtryk som ”at mande sig op”, "tag det som en mand" og "tøsedreng" signalerer, at mænd er stærke og kvinder er svage og har svært ved at sætte sig igennem. Udtrykkene bekræfter det verdensbillede, mange er vokset op med. Forskere peger på, at accept af sexistiske småkommentarer kan være med til at fastholde og normalisere stereotype opfattelser, der i sidste ende kan føre til chikane og vold.

Seksuel chikane og krænkelser

Seksuel chikane indgik ikke i den oprindelige feministiske brug af sexisme, men er i dag blevet udtryk for den måde, mange, især piger og kvinder, oplever sexisme på i form af upassende adfærd, uønskede berøringer eller overdreven seksuel opmærksomhed pga. ens køn. Krænkelser kan også komme til udtryk som nedvurderende og respektløs tale eller opførsel overfor personer af et bestemt køn eller seksuel orientering, fx i form af sjofle tilråb eller skældsord. Den aktivistiske bevægelse MeToo har siden 2017 fokuseret på personlige vidnesbyrd om seksuel chikane og overgreb.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

  • Definition af ordet sexisme i Den Danske Ordbog
  • 'Ordet sexisme er alle vegne for tiden, men bruger vi det overhovedet rigtigt?'. Artikel i Information, 15.10.2020.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig