Korrektur betyder rettelsesfunktionerne forud for publicering af en trykt eller elektronisk tekst. Indholdskorrektur læses normalt af forfatteren selv på eget manuskript, huskorrektur af trykkeriet på det første aftryk af satsen eller printet, spaltekorrektur af forfatteren på trykte ark forud for ombrydningen (se typografi). Til papirbaseret korrekturlæsning benyttes særlige tegn, fastsat af Dansk Standard (nr. 114).