Dansk Standard, DS, indtil 1992 Dansk Standardiseringsråd, selvejende institution, der udarbejder og gennemfører standarder samt udsteder certifikater til godkendelse af kvalitetsstyringsprogrammer mv. i danske virksomheder. DS samarbejder med tilsvarende nationale og internationale organer i udlandet, bl.a. Det Internationale Standardiseringsorgan, ISO, og Det Europæiske Standardiseringsorgan, CEN. Se certificering og standard.