Certificering, (afledt af certificere, fra lat. certificare 'forsikre, bevidne, gøre sikker', af certus 'sikker'), godkendelse af eller tilladelse til at udføre en ydelse. En person kan certificeres til at udføre et speciale, fx svejsning. Produkter, fremstillingsprocesser, metoder samt principper, fx kvalitets- og miljøledelsessystemer, certificeres ofte. Myndigheder, kunder og forsikringsselskaber kan kræve certificering, især hvor der stilles krav om sikkerhed, pålidelighed eller sundhed. Certificeringen bør udføres af en uvildig og helst akkrediteret instans og bliver i stigende grad baseret på internationale standarder. Som dokumentation udstedes certifikat. Se også akkreditering.