Pierre Louis Moreau de Maupertuis, 1698-1759, fransk naturforsker og filosof; som filosof var han påvirket af Locke og Hume, som naturforsker af Newton. Han er især kendt for sin ekspedition til Lapland 1736-37, hvis formål det var empirisk at underbygge Newtons teori om jordklodens sammentrykning ved polerne. Blandt deltagerne i ekspeditionen var A. Celsius og den unge franske matematiker A.C. Clairaut. Som fysiker er han især kendt for at have formuleret mindste virknings princip, der ifølge ham illustrerede Guds visdom. Maupertuis mente ad denne vej at kunne sikre mekanikken et sikkert metafysisk grundlag. I sine biologiske arbejder kritiserede Maupertuis præformationsteorien ud fra et epigenetisk synspunkt, og han regnes undertiden for en forløber for 1800-t.s udviklingslære.