Johann Bernoulli var en schweizisk matematiker. Under sine studier hos broderen Jakob i Basel satte de to sig som de første ind i Leibniz' differential- og integralregning. Bernoullis matematiske livsværk kan karakteriseres som videreudvikling og anvendelse af disse idéer, bl.a. i forbindelse med differentialligninger og mekanik. Efter et ophold i Paris (1691), hvor han underviste l'Hospital og bl.a. lærte ham den sætning, der kom til at hedde l'Hospitals regel, blev han i 1695 professor i Groningen. Her blev han involveret i et årelangt videnskabeligt skænderi med sin broder. Da denne døde, overtog Bernoulli professoratet i Basel.