Jakob Bernoulli, Jacques Bernoulli, 27.12.1654-16.8.1705, schweizisk matematiker (uddannet teolog). Fra 1687 til sin død var Bernoulli professor i matematik ved universitetet i Basel. Sammen med broderen Johann havde han stor indflydelse på, at Leibniz' differential- og integralregning blev accepteret. Bernoulli prægede sandsynlighedsregningens udvikling og indførte sandsynlighed som et matematisk begreb, hvilket han bl.a. brugte til at bevise de store tals lov. Hans bidrag til sandsynlighedsregningen publiceredes i værket Ars Conjectandi (1713).