Arealet under en kurve \(cde\) kan ifølge Leibniz beregnes ved at inddele det i uendelig små rektangler med grundlinje \(dx\) og højde \(y\). Ved at summere deres arealer \(y \times dx\) fås det samlede areal; det skrives \(\int y dx\).

Integralregning er en matematisk kalkyle, som Leibniz udviklede i 1675 til bl.a. at bestemme arealer. Isaac Newton havde i årene 1665-1666 udviklet lignende idéer. G.W. Leibniz opfattede arealet under kurven \(cde\) (se figur) som en sum af infinitesimale rektangler med højde \(y\) og "uendelig lille" grundlinje \(dx\) og indførte skrivemåden \(\int y\:dx\) for denne sum.

Leibniz opdagede, at differentiation og integration er omvendte operationer, hvad vi nu udtrykker ved differential- og integralregningens hovedsætning. Derfor gik Johann Bernoulli i begyndelsen af 1700-tallet over til at definere integration som det omvendte af differentiation. Denne definition holdt, indtil A.L. Cauchy i 1823 definerede integralet af en funktion \(f\) på et interval \([a, b]\) ved hjælp af middelsummen

\[\sum_{i=1}^{n}f(t_i)(x_i-x_{i-1}),\]

hvor \(a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots< x_n = b\) er en inddeling af \([a,b]\) og \(t_i \in [x_{i-1},x_i]\). Cauchy, der satte \(t_i=x_{i-1}\), viste, at middelsummen for en kontinuert funktion konvergerer mod et fast tal, når inddelingen bliver finere og finere, og han definerede så det bestemte integral \(\int_{a}^{b} f(x)dx\) til at være dette tal. I 1854 generaliserede Bernhard Riemann Cauchys definition ved at anvende den på alle de funktioner, hvor middelsummen konvergerer (de såkaldte Riemann-integrable funktioner).

Stamfunktioner

Ofte benyttes betegnelsen \(\int f(x)dx\) for en vilkårlig stamfunktion \(F\) til \(f\), dvs. en funktion \(F\), for hvilken den afledede \(F′\) er lig med \(f\); den er kun bestemt på nær en additiv konstant. Differential- og integralregningens hovedsætning siger da, at

  1. \(\int_{x_0}^{x} f(t)dt\) er en stamfunktion til \(f\), og
  2. hvis \(F\) er en vilkårlig stamfunktion til \(f\), kan man beregne det bestemte integral ved hjælp af reglen:

\[\int_{a}^{b} f(x)\:dx=F(b)-F(a).\]

Integration (eller stamfunktionsbestemmelse) er i modsætning til differentiation en kunst, men man kommer langt med følgende reglerne om integration ved substitution og partiel integration.

Integration ved substitution

\[\int_{a}^{b}f(g(x))g'(x)\:dx = \int_{g(a)}^{g(b)}f(y)\:dy.\]

Partiel integration

\[\int_{a}^{b}f(x)g'(x)\:dx=f(b)g(b)-f(a)g(a)-\int_{a}^{b}f'(x)g(x)\:dx.\]

Stamfunktioner til simple funktioner

Nogle eksempler på stamfunktioner til simple funktioner er:

funktion \(f(x)\) stamfunktion \(\int f(x)\:dx\)
\(k\) (konstant) \(kx\)
\(x^n (n \neq -1)\) \(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\)
\(\frac{1}{x}\) \(\ln x\)
\(e^x\) \(e^x\)
\(\sin x\) \(-\cos x\)
\(\cos x\) \(\sin x\)
\(\frac{1}{1+x^2}\) \(\arctan x\)

Elementære funktioner uden elementære stamfunktioner

Der findes computerprogrammer, der kan integrere elementære funktioner, hvis de har elementære stamfunktioner. Imidlertid findes der elementære funktioner, fx \(e^x/x\), der ikke har elementære stamfunktioner. Hvis man ønsker at integrere sådanne funktioner, må man ty til numeriske metoder.

Multiple integraler

Man kan også definere planintegralet af en funktion \(f (x,y)\) af to variable over et område \(D\) af planen. Dette integral giver volumenet af legemet beliggende over \(D\) og under fladen med ligningen \(z = f (x,y)\). Det kan ofte udregnes som et dobbeltintegral, dvs. ved først at integrere mht. \(x\) og dernæst mht. \(y\); integrationsrækkefølgen kan evt. ombyttes. Præcise resultater er opnået af de italienske matematikere G. Fubini (1879-1943) og L. Tonelli (1885-1946). Idéen med planintegralet kan generaliseres til tre variable og til vilkårligt mange variable. Sammenfattende taler man om multiple integraler.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer (2)

skrev Benjamin Schnedler

Kan formlerne blive indsat på rette plads, så formlerne passer med teksten.

svarede Jørgen Nørby Jensen

Tak for din kommentar. Nu skulle formlerne stå på rette plads.

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig