Et kurveintegral er et integral af en funktion \(f\) defineret på en kurve \(K\). Der integreres med hensyn til kurvelængden \(\lambda\), hvorved begrebet indordnes under den almene teori om integration mht. et mål, se integralteori. Hvis kurven \(K\) er en plan kurve med en parameterfremstilling \(r \ : \ [a,b] \rightarrow \mathbb{R}^2\), kan kurveintegralet udtrykkes som \[\int_K f d\lambda = \int^b_a f(\boldsymbol{r}(t)) | \boldsymbol{r}'(t)| dt,\] idet \(|\boldsymbol{r}'(t)|\) er længden af vektoren \(\boldsymbol{r}'(t)\). Hvis \(f=1\), er kurveintegralets værdi lig med kurvens længde.