Rumintegral betegner integralet af en funktion af tre reelle variable med hensyn til volumenmålet, hvorved rumintegralet bliver et specialtilfælde af den generelle integralteori. Et rumintegral kan normalt udregnes ved tre successive sædvanlige integrationer.