Orla Lehmann

Faktaboks

Orla Lehmann

Peter Martin Orla Lehmann

Født
19. maj 1810, København
Død
13. september 1870, København

Orla Lehmann. Efter afgangen som minister skrev Orla Lehmann sine erindringer og redigerede de væsentligste af den lange række artikler og taler, der slog hans navn fast som De Nationalliberales førende ideolog. Allerede som ung, hvor han gik i lære hos helterolleskuespilleren N.P. Nielsen, arbejdede Lehmann bevidst med virkningen af sin personlige fremtræden, og senere var han ofte i stand til at rive sine tilhørere med gennem en nøje afstemt blanding af ironi og patos. Fotografi fra 1860'erne.

.

Orla Lehmann; maleri fra 1862 af Constantin Hansen.

.
Licens: Brukerspesifisert

Orla Lehmann. Foto: Budtz Müller & Co.

.

Artikelstart

Orla Lehmann var en dansk politiker. Orla Lehmann, der blev cand.jur. i 1833, var fra 1832 de unge liberale akademikeres førende taler og skribent. Fremfor nogen anden forstod han, at virkeliggørelsen af det liberale program krævede folkelig opbakning.

Ved Orla Lehmanns tilskyndelse støttede Trykkefrihedsselskabet fra 1836 det danske sprog i hertugdømmet Slesvig, og ved stavnsbåndsjubilæet i 1838 talte han for tvangsafløsning af fæstevæsenet, hvilket i 1846 indgik i Bondevennernes Selskabs program. Efter Christian 8.s tronbestigelse i 1839 organiserede han et studentermøde, der fremsatte ønsket om en forfatning som den norske Eidsvollforfatning. Forhåbningerne skuffedes dog, men Lehmann fortsatte agitationen i dagbladet Fædrelandet.

I 1841 holdt han en tale mod enevælden til en forsamling af bønder på Falster, hvorfor han året efter idømtes tre måneders fængsel. Det gjorde ham populær over hele landet og bidrog til at skaffe lydhørhed, da han i maj 1842 proklamerede "Danmark til Ejderen" og dermed svingede de liberale i nationalliberal retning.

Fra 1843 kombineredes Ejderpolitikken med skandinavismen, som Lehmann særlig agiterede for i en tale i Christiansborg Slots Ridehus i juni 1845. 1840-48 var Lehmann medlem af Københavns Borgerrepræsentation og af Stænderforsamlingen i Roskilde, hvor han arbejdede for bondesagen og i 1846 foreslog en fællesforfatning for Danmark og Slesvig.

Orla Lehmann var hovedmanden bag henvendelsen til Frederik 7. den 21. marts 1848, som førte til dannelsen af Martsministeriet med nationalliberal deltagelse; selv blev han minister uden portefølje. Han havde stor indflydelse på det af D.G. Monrad udarbejdede grundlovsudkast, men fik ikke sæde i Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Martsministeriet måtte træde tilbage i november, da hverken Ejderpolitikken eller den af de nationalliberale accepterede deling af Slesvig kunne gennemføres.

Lehmann var medlem af Folketinget 1851-53 og de nationalliberales leder i Landstinget fra 1854 til sin død; 1848-61 var han amtmand i Vejle Amt. Da Ejderpolitikken ikke mindst pga. Lehmanns agitation fik fornyet popularitet i 1861, optog C.C. Hall ham i regeringen som indenrigsminister. Lehmann skrev udkastet til Novemberforfatningen af 1863, som udløste krigen i 1864 (se de slesvigske krige). Ministeriet Hall trådte tilbage i december 1863, i øvrigt efter et urealistisk forsøg på at virkeliggøre skandinavismen gennem en dansk-svensk union.

Efter 1848 kølnedes Orla Lehmanns forhold til Bondevennerne, som han mente misbrugte den almindelige valgret til at føre interessepolitik. I en tale i Vejle i 1860 lagde han yderligere afstand ved at hævde, at magten tilkom "de begavede, de dannede og de rige", og i tråd hermed støttede han den godsejervenlige reviderede grundlov af 1866. Efter nederlaget i 1864 var Lehmanns indflydelse dog begrænset.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig