Bondevennernes Selskab, dansk liberal politisk forening, stiftet i 1846 af bl.a. J.C. Drewsen, B. Christensen og A.F. Tscherning. Selskabet fik stor betydning i bondebevægelsens kamp for politisk indflydelse og var fra 1848 valgorganisation for bøndernes parti, Bondevennerne. Pga. indre splid mellem de politiske ledere mistede selskabet efterhånden betydning og ophørte reelt med at eksistere i løbet af 1860'erne — dog uden formel ophævelse.