Faktaboks

Christian 8.

Christian Frederik

kong Christian 8., kong Christian VIII

Christian VIII

Født
18. september 1786
Død
20. januar 1848

Wilhelm Marstrands portræt af Christian 8. viser den kultiverede monark i civil med Storkorsets stjerne diskret synlig bag frakkens opslag. Skitse fra 1843; Frederiksborgmuseet. Christian 8.s kunstneriske og videnskabelige interesser bidrog til at gengive hoffet tidligere tiders centrale placering i hovedstadens kulturelle liv. Det Kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie udgav 1943-95 Christian 8.s dagbøger for årene 1799-1848.

.

Christian 8.s valgsprog: 'Gud og Fædrelandet'.

.

Christian 8. var konge af Danmark fra 1839. Som dansk prins og senere konge af Norge (1814) bar han navnet Christian Frederik.

Med sin arbejdsomhed og brede orientering inden for kultur og samfund havde Christian 8. i sin regeringsperiode en direkte styrende indflydelse på den førte politik. Han formåede dog ikke at skabe tillid til sin person og skuffede i sidste instans både oppositionen og det gamle systems tilhængere. Den nationale konflikt mellem dansk og tysk hindrede afgørende hans bestræbelser for en trinvis modernisering af Helstaten.

Opvækst

Christian blev født i ægteskabet mellem arveprins Frederik (Frederik 6.s farbror) og arveprinsesse Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, men det er almindeligt antaget, at faderen var arveprinsens adjudant, Frederik von Blücher (1760-1806). Prins Christian var velbegavet og fik en fortrinlig uddannelse, der ved siden af den obligatoriske officersopdragelse gav ham stor indsigt i historie og litteratur og en humanistisk-æstetisk dannelse på højde med sin tid. I 1806 ægtede han Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. Parret fik i 1808 sønnen Frederik (7.), men ægteskabet opløstes to år senere pga. Charlotte Frederikkes utroskab med komponisten Édouard Du Puy.

Norsk mellemspil

Christian var kritisk over for Frederik 6.s alliancepolitik under krigen 1807-1814, og det var baggrunden for hans ønske om at komme til Norge som statholder. Hans ønske blev opfyldt i april 1813, og fra Norge håbede Christian at kunne arbejde for en tilnærmelse til England. Han opnåede hurtigt en stærk position i Norge, og efter Kielerfreden i 1814 støttede han de norske ønsker om selvstændighed. Han opgav at lade sig krone som arvekonge og lod sig 17.5.1814 vælge til konstitutionel konge af Norge.

Norges selvstændighed lod sig dog ikke opretholde over for de svenske krav. Christian tog ansvaret for at standse krigen med Sverige og abdicerede 10.10.1814.

Tilbage i Danmark

Efter at være vendt hjem til Danmark ægtede Christian i 1815 Caroline Amalie af Augustenborg og blev samme år guvernør på Fyn. I 1831 blev han medlem af Gehejmestatsrådet, men var uden reel politisk indflydelse i Frederik 6.s levetid. Efter sin tilbagekomst fra Norge foretog han også flere store udenlandsrejser, hvorunder han bl.a. indkøbte græske vaser og græske mønter til sine betydelige samlinger, som nu findes på Nationalmuseet.

Tiden som konge

Ved tronskiftet i 1839 knyttede den liberale opposition store forventninger til Christian 8. Han afviste imidlertid ønsker om en konstitution (en fri forfatning), men gennemførte betydelige administrative reformer 1840-1841. Da den nationale konflikt i hertugdømmet Slesvig tog til, blev hans stilling vanskelig. Christian 8. opfattede sig som hele monarkiets overhoved og blev derfor i nationale danske kredse opfattet som ubeslutsom. Da spørgsmålet om arvefølgen blev aktuelt (i takt med at Christian 8.s søn Frederik ikke syntes at skulle få børn), fastslog han i Det Åbne Brev af 8.7.1846, at Kongelovens arvefølge gjaldt i kongeriget Danmark og i hertugdømmet Slesvig. Han var klar over, at enevælden ikke kunne opretholdes, og da han døde i 1848, var en konstitutionel forfatning under forberedelse.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig