Den nordirske økonomi adskiller sig både fra økonomien i resten af Storbritannien og Irland ved lavere produktivitet, lavere indkomstniveauer og en stor afhængighed af offentlige tilskud, job og overførsler fra Storbritannien og tidligere også EU.

I slutningen af 2010'erne skete der dog en mærkbar økonomisk vækst. Den skal tilskrives målrettede fondsinvesteringer, en øget samhandel med Irland og den såkaldte "fredsdividende" siden Langfredagsaftalen i 1998. Fra at have ligget på 17,2% i 1986 lå den i foråret 2023 på blot 2,5%.

Fra fortrinsvis at have haft en økonomi baseret på landbrug og sværindustri er Nordirland i færd med at omstille sig til en åben og postindustriel videns- og serviceøkonomi.

Nordirlands økonomi er stadig nært knyttet til det øvrige Storbritannien, som aftager hovedparten af produktionen af mejerivarer, farmaceutiske produkter og maskiner og importør af mange typer produkter. Men der er langsomt ved at ske et skifte. Den samlede eksport til Storbritannien lå ved århundredeskiftet på over 80% af Nordirlands samlede eksport. I 2021 udgjorde den kun 51%. I mellemtiden er eksporten til Irland vokset fra 12% til 21%. Resten af eksporten går fortrinsvis til USA, Holland, Tyskland og Canada.

Landbrug og fiskeri

Historisk har landbruget spillet en stor rolle for økonomien i Nordirland. Dets betydningen er dog faldet stærkt i de seneste årtier. I 2022 var under 5% af befolkningen (51.760) beskæftiget direkte i landbrugssektoren. Dertil skal regnes beskæftigede inden for agroindustri og service. Tilsammen stod landbrugserhvervene for 70.000 job. Landbrugsproduktionen udgør ca. 25% af Nordirlands BNP.

Der fandtes i 2022 26.089 landbrug i Nordirland, hvoraf 79% er meget små. Tendensen går mod konsolidering i større og store brug. Med sit milde tempererede kystklima med nedbørsmængder fra 1500 mm pr. år mod vest til 900 mm ved Belfast, indbyder den magre og terrænmæssigt lidt besværlige jord til en økonomi, der i 2022 var baseret på malkekvæg (316.775), kødkvæg (246.240) og får (2,1 million). 79% af landbrugene har kvæg, 38% får og 3% fjerkræ. En stadig større del af jorden bliver opdyrket. De vigtigste afgrøder er byg, hvede, havre og kartofler. En voksende svineproduktion (738.540) aftager en del af bygproduktionen.

Nordirske fiskere driver fortrinsvis kun fiskeri i Det Irske Hav med trawlere, som hører hjemme i havnene i Kilkeel, Ardglass og Portavogie. De vigtigste fangster er rejer, torsk, sild og hvilling. Desuden er der en stigende havbrugsindustri.

Ressourceudvinding, industri og service

Titanic Centre Belfast
Titanic Centre i Belfast. Skibet The Titanic, som gik ned under sin jomfrurejse til New York, var bygget på Harland and Wolffs skibsværft i Belfast. Harland & Wolff holdt op med at bygge skibe i 2003. I 2012 åbnede Titanic Centre i den del af havnen, hvor værftet havde ligget. Som et minde om byens storhedstid som verdens engang største værftsby tjener det til at styrke turismen i Belfast.
Af .
Licens: CC BY 2.0

Nordirland er fattigt på ressourcer, og mindre en 1% af befolkningen var i 2022 beskæftiget inden for udvinding af mineraler som jern, kul, bauxit og forskellige stenarter som basalt, kridt og skifer.

I 1800-tallet udviklede det nordøstlige Irland en stor industriel sektor med hør og senere importeret bomuld som råmateriale. I slutningen af århundrede var Belfast en vigtig brik i den britiske imperiale økonomi som hjemsted for skibsværfter – som for eksempel det store Harland & Wolff – klædespinderier, rebfabrikker, maskinfabrikker og anden industri.

Allerede efter 1. Verdenskrig begyndte regionen dog at lide under industriel nedgang. Efter en kort opblomstring under og efter 2. Verdenskrig fortsatte nedgangen. Det skyldtes delvis de sociale og politiske uroligheder fra slutningen af 1960'erne, som førte til faldende udenlandske investeringer trods den britiske regerings ihærdige forsøg på at tiltrække fremmed kapital. Men det skyldtes også afviklingen af områdets nøgleindustrier som følge af skærpede internationale konkurrenceforhold og udflytning af industriel produktion.

I 1960-1980 måtte tekstil- og beklædningsproduktionen således indskrænke voldsomt trods udenlandske investeringer i kunstfiberproduktion og statslige tilskud. Høje energipriser lukkede flere kunstfiberfabrikker i 1980'erne. Tekstil- og beklædningsindustriens er dog endnu betydningsfuld, dels inden for den oprindelige hørproduktionsbearbejdning, dels fordi Nordirland er et af Nordeuropas lavlønsområder.

Fødevareindustrien er den næststørste industrielle gruppe med forarbejdning dels af egne landbrugsvarer, dels af importerede varer, bl.a. tobak. Andre betydende produktioner er fremstilling af komponenter til fly- og bilindustri. Nye firmaer er forsøgt tiltrukket med meget store offentlige tilskud, op til 50% af etableringsomkostningerne. Servicesektoren er vokset, men mange funktioner inden for rådgivning og finansiering bliver stadig varetaget fra Storbritannien.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig