Faktaboks

Officielt navn
Nederland, Koninkrijk der Nederlanden
Dansk navn
Holland, Nederlandene
Styreform
parlamentarisk konstitutionelt monarki
Hovedstad
Amsterdam er hovedstaden og Haag er regeringsbyen.
Indbyggertal
17,6 millioner (nationalt estimat, 2022)
Areal
33 670 km²
Indbyggere pr. km²
507 (2019)
Officielt/officielle sprog
hollandsk (officielt) I øvrigt er frisisk officielt sprog i regionen Friesland. Frisisk, plattysk, limburgisk, romani og jiddisch er beskyttet under den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog (sprogpagten). Hollandsk er officielt sprog på De Nederlandske Antiller. Engelsk er anerkendt som regionalsprog på Sint Eustatius og Saba. Papiamento er anerkendt som regionalsprog på Bonaire.
Religion
ikkereligiøse 50,7 %, katolikker 23,6 %, protestanter 1,9 % (herunder hollandsk reformerte 6,4 %, Den protestantiske kirke i Holland 5,6 %, calvinister 2,4 %), muslimer 5,1 %, andre 5,6 % (herunder hinduister, buddhister og jøder) (2017)
Nationaldag
Den 27. april fejres Koningsdag 'kongedag', der markerer Kong Willem-Alexanders fødselsdag i 1967.
Statsoverhoved
Kong Willem-Alexander (siden den 30. april 2013)
Statsminister
premierminister Mark Rutte (siden den. 14 oktober 2010)
Møntfod
euro
Symbol
løven og tulipanen
Valutakode
EUR
Nationalsang
Het Wilhelmus ('Wilhelmeren')
Engelsk navn
Netherlands, Kingdom of the Netherlands
Uafhængighed
Den 23. januar 1579 brød de nordlige Nederlande med Spanien ved dannelsen af Utrechtunionen. Den 26. juli 1581 blev en officiel uafhængighedserklæring underskrevet, men først den 30. januar 1648, ved Den Westfalske Fred, anerkendte Spanien uafhængigheden.
Befolkningssammensætning
hollandsk 76,9 %, EU-borgere 6,4 %, tyrkisk 2,4 %, marokkansk 2,3 %, indonesisk 2,1%, tysk 2,1 %, surinamsk 2 %, polsk 1 %, andre 4,8 % (2018)
BNP pr. indb.
321.547 kr. (2017)
Middellevetid
mænd 79,4, kvinder 83,1 år (2015)
Indeks for levevilkår, HDI
0,933 (2018)
Indeks for levevilkår, position
10 (2018)
Gini-koefficient
28,5 (2017)
CO₂-udledning pr. indb.
9,9 ton (2014)
Internetdomænenavn
.nl
Flag
.
.

Holland er et kongerige i Nordvesteuropa beliggende mellem Tyskland, Belgien og Nordsøen og med oversøiske områder i Caribien, Hollandske Antiller. Holland er egentlig en gammel benævnelse for de to provinser Noordholland og Zuidholland mellem Nordsøen og IJsselmeer, men anvendes i daglig tale i store dele af verden om Kongeriget Nederlandene, på nederlandsk Koninkrijk der Nederlanden eller blot Nederland.

Områderne omkring Rhinens, Maas' og Scheldes nedre løb hed Nederlandene allerede i middelalderen. Republikken De Forenede Nederlande, der anerkendtes ved Den Westfalske Fred i 1648, udgør stort set den nuværende europæiske del af Holland.

I perioden 1954-1975 udgjorde også Hollandsk Guyana, det nuværende Surinam, en selvstyrende del af Holland.

Nationalflag

Det hollandske nationalflag stammer fra 1500-tallets oprør mod Spanien under prinserne af Oranje. Flaget blev først stadfæstet ved dekret i 1937. Læs mere om Hollands nationalflag.

Geografi

Hollands topografi, økonomi og historie er bestemt af landets beliggenhed ved Nordsøen og nedre løb af floderne IJssel, Rhinen og Maas. Højere havniveau og tørvegravning førte gradvis til dannelse af indsøer bag det høje klitbælte langs Nordsøkysten... Læs mere om Hollands geografi.

Sprog

Nederlandsk er officielt sprog i hele Holland. Standardsproget har i nyere tid trængt dialekterne meget tilbage... Læs mere om sprog i Holland.

Religion

Indbyggerne over 18 år fordeler sig mellem følgende trosretninger (2005): katolikker 26 procent, protestanter 26 procent, andre (herunder muslimer indvandret fra bl.a. Tyrkiet, Indonesien og Surinam) 8 procent, ingen 40 procent. Læs mere om religion i Holland.

Forfatning og politisk system

Forfatningen er fra 1814 med en række ændringer, senest i 1983. Holland er et konstitutionelt og arveligt monarki. Den lovgivende magt ligger hos monarken og parlamentet, Generalstaterne (Staaten-Generaal), i forening. Læs mere om Hollands forfatning og politiske system.

Forvaltning

Holland er inddelt i 12 provinser og ca. 600 kommuner, som ledes af hhv. provinsråd og kommunalråd. Disse råd vælges af borgerne hvert fjerde år, idet dog formændene for hvert af rådene udpeges af regeringen. Læs mere om Hollands forvaltning.

Økonomi

Holland er et velstående land med en lille, åben økonomi, hvori både værdien af importen og værdien af eksporten udgør over 50 procent af BNP. Landet har derfor en stor interesse i tætte økonomiske og politiske relationer til omverdenen. Læs mere om Hollands økonomi.

Sociale forhold

Ligesom de øvrige lande i Nordeuropa har Holland en høj levestandard, en relativt jævn indkomstfordeling og et veludbygget socialt sikkerhedsnet. Hollands sociale system kombinerer i usædvanlig grad de nordiske principper, der bygger på skattefinansiering og åben adgang til ydelserne for alle, med det "bismarckske" system, der bygger på forsikring for lønmodtagerne. Læs mere om de sociale forhold i Holland.

Sundhedsforhold

Middellevetiden i Holland er en af de højeste i EU: 81,1 år for kvinder og 75,7 år for mænd (2003). Spædbørnsdødeligheden er med 5 pr. 1000 levendefødte (2003) blandt de laveste i EU, uanset at ca. 1/3 af alle fødsler finder sted i hjemmet mod knap 1 procent i Danmark. Læs mere om sundhedsforholdene i Holland.

Retssystem

Civil- og handelslovbøgerne fra 1838 havde som forbillede den franske Code civil og den franske handelslovbog fra 1804-1807. Læs mere om Hollands retssystem.

Militær

De væbnede styrker er (2006) på 53.130. Hæren (Koninklijke Landmacht; KLa) er på 23.150, flåden (Koninklijke Marine; KM) 12.130, luftvåbnet (Koninklijke Luchtmacht; KLu) 11.050 og gendarmeriet (Koninklijke Marechaussee; KMar) 6800. Læs mere om Hollands militær.

Uddannelse

Uddannelse er i Holland præget af adskillelse mellem stat og kirke, og der er ligestilling mht. statens finansiering af offentlig og privat uddannelse. Læs mere om Hollands uddannelsessystem.

Biblioteker

De ældre universitetsbiblioteker har rige samlinger; størst og ældst er det i Leiden fra slutningen af 1500-tallet. Koninklijke Bibliotheek i Haag, grundlagt i 1798, er nationalbibliotek. Læs mere om Hollands biblioteker.

Arkiver

Rigsarkivet i Haag, Algemeen Rijksarchief, der har til huse i moderne bygninger fra 1979, rummer centrale myndighedsarkiver. Under dette hører rijksarchieven i de enkelte provinshovedstæder, Groningen, Utrecht osv. Læs mere om Hollands arkiver.

Massemedier

Liberalisme og tolerance har givet Holland et farverigt og alsidigt medielandskab. Allerede i begyndelsen af 1600-tallet begyndte der at udkomme aviser, og Haarlems Dagblad (grundlagt i 1656 med titlen Weecklycke Courante van Europa) er en af de ældste eksisterende aviser i Europa. Læs mere om Hollands massemedier.

Billedkunst

Billedkunst før ca. 1580 behandles i artiklen om Nederlandene. Efter dannelsen af Utrechtunionen 1579 udviklede der sig i Holland en borgerlig kultur, som også satte sit præg på malerkunsten. Læs mere om billedkunst i Holland.

Arkitektur

Holland. Van Nelle-tobaksfabrikken i Rotterdam, opført 1929 af J.A. Brinkmann og L.C. van der Vlugt, er et hovedværk i 1900-t.s industriarkitektur.

.

Arkitektur før ca. 1580 behandles i artiklen om Nederlandene. Holland oplevede som følge af landets blomstrende handel en livlig byggeaktivitet i 1600-tallet, især i de centrale byer Amsterdam og Haag, hvor bygherrerne ofte tilhørte det velhavende og magtfulde borgerskab. Læs mere om arkitektur i Holland.

Kunsthåndværk og design

I slutningen af 1500-tallet opstod en selvstændig stil inden for hollandsk kunsthåndværk. En stor eksportartikel i barok- og rokokotiden var kabinetskabe og skabschatoller smykket med intarsia eller udskårne dekorationer. Læs mere om Hollands kunsthåndværk og design.

Litteratur

I modsætning til de omliggende sprogområder er der fra tidlig middelalder ikke overleveret folkesproglige tekster fra Holland. Da udviklingen af en nederlandsksproget litteratur begyndte i slutningen af 1100-tallet, skete det i Flandern... Læs mere om litteratur i Holland.

Teater

Allerede i 1300-tallet fandtes et verdsligt drama, de såkaldte Abele spelen, der blev efterfulgt af farcer, sotternier. Teatret blomstrede fra 1400-tallet og var ligesom litteraturen organiseret i rederijkerskamers... Læs mere om teater i Holland.

Dans

Holland har bevaret en skat af folkedanse, såvel gruppe- som pardanse, og landet har ballettraditioner tilbage til 1600-tallet. Det er dog scenedansen i anden halvdel af 1900-tallet, der har placeret hollandsk dans internationalt. Læs mere om dans i Holland.

Musik

Den nederlandske musik havde sin guldalder 1420-1520 (se fransk-nederlandske tradition), men kun få komponister, fx Jacob Obrecht og Clemens non Papa, var født på hollandsk område. Læs mere om musik i Holland.

Film

Holland. Broderskabsfest i Amsterdam. Efter de franske troppers indmarch og proklamation af Den Bataviske Republik i Amsterdam den 19.1.1795 plantede patriotiske borgere et frihedstræ foran rådhuset. Men først 4/3 organiserede myndighederne en fest for friheden og plantede højtideligt et nyt frihedstræ på pladsen. Til minde om revolutionen afholdtes 19/6 en broderskabsfest mellem franske og bataviske soldater. Samtidigt kobberstik.

.

Holland har som de fleste små lande haft vanskeligt ved at klare sig i kampen mod specielt amerikansk film. I mange år var dokumentarfilmen hollandsk films varemærke, repræsenteret først og fremmest ved Joris Ivens og Bert Haanstra. Læs mere om film i Holland.

Historie

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig