Holland - sociale forhold

Artikelstart

Holland - sociale forhold, Ligesom de øvrige lande i Nordeuropa har Holland en høj levestandard, en relativt jævn indkomstfordeling og et veludbygget socialt sikkerhedsnet.

Hollands sociale system kombinerer i usædvanlig grad de nordiske principper, der bygger på skattefinansiering og åben adgang til ydelserne for alle, med det "bismarckske" system, der bygger på forsikring for lønmodtagerne. I den såkaldte folkeforsikring findes en række ydelser, hvoraf de vigtigste er alders- og invalidepension, pension til efterladte og børnetilskud. Herigennem ydes en indkomstmæssig grundsikring, der dækker alle borgere. Den såkaldte arbejdstagerforsikring er et supplement til grundsikringen gennem ydelser ved tab af indkomst som følge af arbejdsløshed, sygdom, barsel samt tab af arbejdsevne. Ydelserne står i forhold til lønnen og finansieres gennem obligatoriske bidrag til såkaldte erhvervsforeninger, der administrerer ordningerne. Endvidere findes supplerende ordninger, der i lighed med den danske bistandslov dækker hullerne i de forsikringsmæssige ydelser og supplerer dem, således at der sikres et mindstemål af indkomst for alle. Dette system administreres af kommunerne.

De forskellige systemer spiller sammen, ved at arbejdstagerydelserne danner den basis, der først træder i kraft, når en familie mister lønindkomsten, fx ved arbejdsløshed, sygdom eller tab af erhvervsevne. Ydelserne er imidlertid tidsbegrænsede og forudsætter forudgående beskæftigelse og indtjening. Når de ikke slår til, træder folkeforsikringen i kraft, og efter den det kommunale bistandssystem.

Folkepensionsalderen i Holland er 65 år. Pensionen forudsætter ikke erhvervsophør og er uafhængig af forudgående erhvervstilknytning og nationalitet. De fleste lønmodtagere er medlemmer af faglige, ofte obligatoriske tillægspensionsordninger. Nogle af disse ordninger er indrettet således, at de tillader tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Læs mere om Holland.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig