Kong Konstantin Bodin (1081-1101) af Duklja
Licens: Wikimedia

Montenegro har siden de slaviske indvandringer til området i 600- og 700-tallet eksisteret både som forskellige kongeriger og fyrstendømmer og som en republik. Det er et af de slaviske områder, der har været selvstændigt i længst tid, hvilket ofte tilskrives landets uindtagelighed på grund af de uvejsomme bjerge. Af samme årsag var Montenegro en af de mindst kontrollerede provinser i det Osmanniske rige. Den havde således en selvstændig lokal ledelse, der førte sin egen udenrigspolitik, og en selvstændig kirke, der gik imod osmannerne.

De historiske og religiøse bånd mellem Montenegro og Serbien har traditionelt været stærke, og i nyere tid blev Montenegro en del af Jugoslavien, først det jugoslaviske kongerige (1918-1940) og siden den socialistiske føderation Jugoslavien (1945-2006).

Fra 1989 til 2022 var den mest indflydelsesrige politiker i Montenegro Milo Đukanović, der både har bestridt posterne som premierminister og præsident. Đukanović har tegnet landets modernisering og fornyet dets bånd med Vesteuropa, hvilket kulminerede med Montenegros selvstændighedserklæring i 2006 og efterfølgende medlemskab af NATO.

Montenegros tidlige historie

Forhistorie

Montenegro var beboet for mere end 200.000 år siden, hvorfra man har fundet håndkiler. I hulen Crvena Stijena findes 9 m dybe affaldslag med redskaber fra moustérien fra sidste mellemistid. De er overlejret af fund fra aurignacien og fra den østlige, sene gravettien-kultur.

Den illyriske oldtid

Montenegros kystområder var beboet i århundreder før det romerske imperium. Kysterne var beboet af et illyrisk folkeslag, Acruvium. Denne illyriske stamme dannede det Ardiæanske kongerige, hvis dronning Teuta kæmpede mod romerne i den korte, men ifølge romerne blodige, illyriske krig i 231-228 f.v.t. Teutas primære militære base var i Rhizon, der var en fæstning i nutidens Kotor-bugt. Langs Montenegros kyst findes flere illyriske fæstningsværker på strategiske vigtige punkter, som klippeformationen Mali i Sumes, der rejser sig ved hovedvejen mellem de moderne byer Ulcinj og Skadar, som begge oprindelig er illyriske byer.

Romertid og folkevandringstid

Romerne grundlagde provinsen Praevalitana i 284 e.v.t. under kejser Diokletian. En række bycentre blev omdannet til kolonier for romerske soldater, bl.a. Dioklia, der var blevet opkaldt efter kejseren. Den illyriske kyst omtalte romerne som Maritima; det blev på slavisk oversat til Pomorje, som den dag i dag er den gængse montenegrinske betegnelse for landets kyststrækning.

I 500- og 600-tallet blev Praevalitana overrendt af slaviske og avariske stammer, hvorfor byer som Dioklia ophørte med at eksistere. Ruinerne af Dioklia er siden udgravet og kan i dag ses uden for den montenegrinske hovedstad Podgorica.

Byzans og de første slaviske statsdannelser (800-1300)

Det østromerske kejserrige (Byzans) genvandt kontrollen med regionen i 800-tallet og 900-tallet, hvorefter de slaviske folk synes at have konverteret til kristendommen. Østromerne beskrev slaverne i Praevalitana som ”dukljanerne” – et navn, der sandsynligvis er baseret på en slavisk gengivelse af det oprindelige latinske navn på Dioklia. Enkelte fund fra perioden viser, at området blev styret af lokale slaviske ledere, som bar titlen knez. De anerkendte dog samtidig Østrom som deres overmagt.

Duklja og Zeta

I 1000-tallet gjorde de lokale slaviske fyrster oprør og grundlagde kongeriget Duklja under Stefan Vojislav (1034–1043), Mihailo (1050-1081) og Konstantin Bodin (1081-1101). Stefan og hans hær besejrede en østromersk hær ved byen Bar i 1043, hvormed han sikrede kongeriget selvstændighed. I bjergene ved Bar står der i dag et monument for Stefans sejr. Paven gav Vojislav-fyrsterne en krone, hvormed de fik titel af konge. Stefan grundlagde et ærkebispedømme i byen Bar.

I 1100-tallet faldt kongeriget fra hinanden, og området blev en provins i det nye serbiske kongerige. Duklja blev til en central og vigtig provins i det serbiske rige, men nu under navnet Zeta, som egentlig er navnet på den flod, der løber igennem bjergdalene nær Montenegros hovedstad Podgorica. Under de serbiske konger blev en lang række klostre og fæstninger opført.

Fyrstendømmet Montenegro (1300-1500-tallet)

Det serbiske kongerige brød sammen i intern splid i 1300-tallet, hvorefter en lokal fyrsteslægt tog kontrol med Zeta. Dette fyrstehus, Balšić, regerede selvstændigt, men under konstant pres fra andre serbiske fyrstedømmer, det Osmanniske imperium og Venedigs handelsrepublik, der havde taget kontrol med byerne i Kotor-bugten. Balšić-fyrsternes hovedby var havnebyen Ulcinj, hvis gamle by stadig er omkranset af et imponerende fæstningsværk fra denne periode.

Balšić-fyrsterne blev afsat i 1400-tallet af et andet fyrstehus, Crnojević. Zeta blev herefter ledt af Ivan ’den Sorte’, der herskede fra 1465 til 1490. I Ivans regeringsperiode trængte osmannerne frem, hvorfor Ivan rykkede sin hovedstad fra kystområdet og først til fortet Žabljak i Skadar-søen og senere op i bjergene til byen Cetinje. I bjergene grundlagde han det, der skulle blive til hjertet af Montenegro – Cetinje-klosteret. I Ivans regeringsperiode blev hans fyrstedømme omtalt som Monte Negro, der på italiensk betyder 'det sorte bjerg', af hans alliancepartnere i Venedig. I byen Cetinje blev der sat en bogtrykker op, og nogle af de første slaviske trykte bøger blev produceret her i byen. Kort efter Ivans død blev hans søn afsat af osmannerne, der gjorde krav på hele fyrstendømmet.

Handelsrepublikken Venedig lå i konstant krig mod osmannerne om kystområderne. Krigene nåede deres klimaks i belejringen af Skadar (1478-1479) og Herzeg-Novi i Kotor-bugten (1539).

Teokratiet Montenegro (1516-1851)

De slaviske klaner i bjergene stod uden leder, da Crnojević-fyrsterne forsvandt. Den lokale ærkebiskop, metropolitten, ledte klanerne til sejr, hvorefter klanerne valgte biskoppen som leder i 1516. Denne særlige ordning, hvor den lokale biskop også var fyrste, blev kendt som vladika. Montenegro var herefter et teokrati helt frem til 1851.

Klanerne blev fra 1669 ledet af bisper, der alle sammen kom fra slægten Petrović-Njegoš. I denne periode blev landets uafhængighed bundet tæt op på Rusland, der bistod de kristne i Osmannerriget i kampen mod deres tyrkiske herskere. I 1702 førte Danilo 1. Petrović-Njegoš – ifølge legenderne – de Montenegrinske klaner an i en religiøs udrensning i juledagene, hvor alle muslimske montenegrinere blev slået ihjel. Denne begivenhed er omdrejningspunktet i Danilo 1.s efterkommer Petar 2. Petrović-Njegoš' berømte digt ”Bjergets krans” (Gorski vijenac) fra 1846, som blev nationalepos i Montenegro og Serbien. Njegoš blev samtidig Montenegros nationaldigter og er stadig billedet på landets storhedstid. Han er begravet på bjerget Lovćen, hvor man i dag kan se hans imponerende mausoleum.

Det montenegrinske kongerige (1852-1918)

Slaget ved Vucji Do (Ulvenes dal)
Slaget ved Vucji Do (Ulvenes dal) 1876 (Petar Lubarda). Slaget var en del af den montenegrinske-osmanniske krig, der banede vejen for montenegrinsk selvstændighed.
Slaget ved Vucji Do (Ulvenes dal)

I 1852 valgte arvingen til fyrsteembedet fra Petrović-Njegoš-klanen at afskaffe Vladika-ordningen og tage titlen som prins. Han blev efterfulgt af Nikola 1. i 1860, der regerede landet frem til sit eksil i 1916, da Østrig-Ungarn havde invaderet landet under 1. Verdenskrig. Nikola havde styrket sit rige gennem krigen mod tyrkerne i 1877-1878, hvor han ved Berlin-konferencen i 1878 fik meget af Montenegros kystområder og en formel accept af, at hans rige var en et selvstændig stat.

Nikola 1. søgte med en ægteskabspolitik at give sit land større vægt i europæisk politik; hans døtre blev gift ind i både den russiske kejserfamilie og den serbiske og den italienske kongefamilie. I 1910 erklærede Nikola 1. sig for konge af Montenegro. 1912-1913 deltog Montenegro i 1. Balkankrig og delte efter sejren over tyrkerne Sandžakprovinsen og Kosovo-Metohija (det nuværende Kosovo) med Serbien.

Under 1. Verdenskrig blev Montenegro i januar 2016 besat af Østrig, og kongen flygtede til Italien og derefter til Frankrig. Efter krigen fik han ikke lov til at vende hjem, og Montenegro blev indlemmet i det nydannede Jugoslavien.

Montenegro som en del af Jugoslavien (1918-1989)

Montenegro blev i 1918 formelt medlem af Serbernes, Kroaternes og Slovenernes Kongerige, som var navnet på det første jugoslaviske stat, efter en afstemning ved den såkaldte Podgorica-forsamling. Ved afstemningen kunne deltagerne stemme hvidt for en union eller grønt for selvstændighed. Det ”grønne” parti mente, at afstemningens resultat var forudbestemt af magthavere i Beograd, hvorfor de gjorde oprør mod beslutningen i 1918. Det førte til en kort, men blodig borgerkrig. Montenegro blev derefter afviklet som stat og etableret som en ny administrativ enhed kaldet Zeta.

Podgorica-forsamlingens beslutning vakte utilfredshed i Italien, idet den italienske konge var gift med en montenegrinsk prinsesse. Italien besatte Montenegro under 2. Verdenskrig og forsøgte at indsætte en montenegrinsk nationalistregering. Denne blev mødt med modstand, da montenegrinerne igangsatte den første store folkelige opstand mod Aksemagterne den 13. juli 1941. Da Italien trak sig ud af krigen i 1943, overtog tyskerne kontrollen med området, men mistede det til kommunistiske partisaner i 1945.

I 1945 fik Montenegro delvist sin selvstændighed tilbage som én af den nye jugoslaviske forbundsstats seks republikker. Republikken blev ledet af den karismatiske kommunistleder Milovan Đilas (1911-1995), der i 1950'erne faldt i unåde grundet hans direkte kritik af styret i Beograd og kommunistiske regimer i Østeuropa.

I den socialistiske periode var Montenegro generelt den af de jugoslaviske republikker, som stod politisk længst til venstre, og dens ledelse modsatte sig i 1988 den serbiske leder Slobodan Miloševićs første forsøg på ved iscenesatte "folkelige" demonstrationer at erobre magten i Montenegro.

I 1989 lykkedes imidlertid det for Milošević at få den politiske ledelse i Montenegro afsat under den såkaldte antibureaukratiske revolution. En yngre nationalistisk ledelse bestående af yngre folk, der støttede Milosević, tog nu over med præsident Momir Bulatović og premierminister Milo Đukanović i spidsen.

Jugoslavien går i opløsning (1991-2006)

Momir Bulatović i 1998.
Momir Bulatović stemmer ved det montenegrinske parlamentsvalg i 1998, hvor hans parti mistede magten, og hvor han måtte gå af som præsident. I stedet blev han samme år udnævnt som premierminister i "Restjugoslavien".
Momir Bulatović i 1998.
Af /Ritzau/Scanpix.

Bulatović og Đukanović støttede også som udgangspunkt serbernes krig i Slovenien, Kroatien og Bosnien-Hercegovina fra 1991-1995 med det formål at forhindre Jugoslaviens opløsning. Bulatović udmærkede sig dog ved gentagne gange at arbejde for fred, bl.a ved at acceptere betingelserne i Lord Carringtons fredsplan i 1991 og Vance-Owen-planen i 1993 (udarbejdet af Cyrus Vance og Lord Owen).

I kølvandet på studenterprotester i Beograd i 1996 og intern uenighed om linjen i Montenegro brød Đukanović med Bulatović for at danne sit eget parti. I 1997 vandt Đukanović regeringsmagten, hvorefter han også brød med Miloševićs regime i Serbien med vestlig støtte. I januar 1998 overtog Đukanović præsidentembedet, trods forsøg fra Bulatovićs tilhængere på at forhindre det, og overlod posten som ministerpræsident til sin loyale medarbejder Filip Vujanović (f. 1954).

Under Kosovo-krigen i 1999 forsøgte Đukanović og Vujanović at erklære Montenegro for neutralt, men fordi landet stadig var i en form for dysfunktionel union med Serbien, bombede NATO også mål i Montenegro. Đukanović og Vujanović lagde sig alligevel tæt op ad EU og NATO, og den tyske D-Mark blev i 2000 landets valuta i stedet for den jugoslaviske dinar. Montenegro ophævede også ensidigt den jugoslaviske visumtvang for borgere fra EU-lande. Đukanović havde opbygget sin magtstilling ved en stadig mere uafhængig politik og – ifølge vedholdende rygter – en stor personlig formue skabt bl.a. ved cigaret- og oliesmugling. Han vakte Vestens interesse ved at være en sprække i muren omkring Miloševićs "Restjugoslavien" med en selvstændig udenrigs- og handelspolitik, men appellerede jævnligt til Vestens ledere om, at han følte sig truet af Milošević og hans tilhængere i Montenegro, som især var fremtrædende i landets nordlige del. Den serbiske oppositionsleder Zoran Đinđić søgte tilflugt i Montenegro under Kosovo-krigen, da han frygtede for et attentat fra kredsen omkring Milošević.

Presset på Montenegro aftog væsentligt efter Miloševićs fald i Serbien i 2000 og Đinđićs efterfølgende overtagelse af regeringsmagten; men det fik ikke Đukanović til at afbryde sin kamp for fuld montenegrinsk selvstændighed. Således blev euro indført som officiel møntfod i Montenegro allerede i 2002, hvor der samtidig førtes intense forhandlinger om Jugoslaviens fremtid mellem serbiske og montenegrinske politikere.

Ved parlamentsvalget samme år i oktober sejrede en af Đukanović ledet Koalition for et europæisk Montenegro over tilhængerne af fortsat union med Serbien. Đukanović afløstes derefter som præsident af Filip Vujanović og overtog i januar 2003 ministerpræsidentembedet.

Statsdannelsen Serbien og Montenegro, 2003-2006

Fejring af Montenegros selvstændighed (Cetinje 2006)
.
Licens: Wikimedia

I marts 2003 blev Forbundsrepublikken Jugoslavien erstattet af den løsere union Serbien og Montenegro, hvis form var forhandlet på plads af EUs udenrigspolitiske repræsentant Javier Solana. Unionen blev i montenegrinske medier omtalt med det nedladende navn ”Solania” med henvisning til, at den i højere grad eksisterede på EU's papir end i virkeligheden.

I marts 2004 antoges Montenegros gamle røde kongeflag med den gyldne, kronede dobbeltørn officielt som republikkens nye flag, idet dog kong Nikola 1.s monogram var blevet erstattet af en gylden løve.

Den nye unionsaftale gav den enkelte delstat ret til at stemme om unionens fremtid efter tre år, og i tråd hermed afholdt Đukanović-regeringen den 21. maj 2006 en folkeafstemning om selvstændighed, hvor 55,5 pct. af befolkningen stemte for. Montenegros selvstændighed blev erklæret énstemmigt af parlamentet den 3. juni, idet oppositionens repræsentanter boykottede afstemningen. Kort efter anerkendte Serbiens præsident officielt unionens opløsning, og den 28. juni 2006 blev Montenegro optaget som FN's 192. medlemsstat.

Montenegro bliver en selvstændig stat, 2006-

Milo Đukanović til møde med Pentagon i USA forud for krigen i Kosovo (1999)
.
Licens: Wikimedia

Landet blev erklæret selvstændigt den 21. maj 2006. De første parlamentsvalg efter selvstændigheden blev afholdt i september samme år; her fik Đukanovićs koalition absolut flertal i parlamentet, og det var ventet, at han ville fortsætte som ministerpræsident. Men til almindelig overraskelse trak han sig i oktober tilbage fra embedet til fordel for det private erhvervsliv, bortset fra at han forblev som parlamentsmedlem. Det var dog det almindelige indtryk, at han stadig var den mest indflydelsesrige politiker i landet, og hans europæiske integrationspolitik fortsatte uændret.

I perioden indtil 2020 regerede Đukanovićs parti næsten enerådende gennem en montenegrinsk national og provestlig platform, fra 2008 atter med Đukanović selv som ministerpræsident. Den primære opposition bestod i denne periode primært af proserbiske partier. Regeringen fandt tætte alliancepartnere blandt de albanske, muslimske og kroatiske mindretal, hvis stemmer udgjorde de afgørende stemmer mod rivalerne i oppositionen.

Đukanović-regeringen fik Montenegro optaget i militæralliancen NATO i 2017 som det 29. medlem. Landet fik også status af EU-kandidatland.

I 2019-2020 indledte Đukanović-regeringen et angreb på den serbiske ortodokse kirke i Montenegro via en ny restriktiv religionslov (se religion i Montenegro). Formålet var at stække proserbiske grupperingers, herunder kirkens, indflydelse i landet. Loven medførte voldsomme protester, der kulminerede i valget i august 2020, hvor Đukanović’s parti mistede flertal i parlamentet. En ny ustabil koalitionsregering blev dannet i 2020, og regeringspartierne formåede at besejre Đukanović igen ved præsidentvalget i marts 2023.

Den 31. oktober 2023 tiltrådte en ny proeuropæisk regering ledt af premierminister Milojko Spajić (f. 1987) og præsident Jakov Milatović (f. 1986). De to regeringsledere er begge økonomer og medlemmer af den serbiske ortodokse kirke.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig