Lille Vildmose. Opsamling af sphagnum foregår med en kæmpe støvsuger.

.

Lille Vildmose. Spaghnum tørres i klyner, som ses i forgrunden, hvorefter det samles i bunker, som ses i baggrunden.

.

Lille Vildmose. Tog med sphagnum.

.

Lille Vildmose. En såkaldt klyneskærer i færd med at skære blokke af sphagnum, klyner, og stille dem i lange rækker på mosen, hvor de står til den følgende sommer. Sidst på sommeren samles de tørrede klyner til videre forarbejdning på Pindstrup Mosebrugs fabrik i Kongerslev, hvor der fremstilles sphagnumblandinger til danske og udenlandske gartnerier og planteskoler.

.

Lille Vildmose er en delvis opdyrket og delvis fredet højmose i det nordøstlige Himmerland. Lille Vildmose fremtræder med meget forskellige partier, og størstedelen ejes af Aage V. Jensens Fonde. De 20 km2 i den sydlige del henligger i naturtilstand og er dermed det største højmoseareal inden for løvskovsbæltet i Nordeuropa; gytje- og tørvelagene har her en samlet tykkelse på op til 5 m, hvoraf den lyse højmosetørv udgør op til 3 m. Helt unikt er højmosens randområde bevaret mange steder. Den nordvestlige del af mosen har siden 1940 været præget af industriel udnyttelse af sphagnumtørven til brændsel og tørvemuld, og store arealer er næsten helt afgravet, de fleste steder kun med 1,5-2 m tørvelag. Her ses dybe drængrøfter og gammel moseoverflade med birkeopvækst. Den østlige del af mosen er domineret af en statslig opdyrkning og udstykning til husmandsbrug fra 1930'erne og 1950'erne.

Faktaboks

Etymologi
Navnet kendes fra 1683 som Storre wilde Moese 'den store øde mose', jf. Store Vildmose.

De fire større søer i mosen blev alle søgt tørlagt mellem 1762 og 1765, med størst held Møllesø, hvor Vildmosegård blev anlagt. Den lå i 200 år som en oase af opdyrket land midt i mosen. Også Birkesø er forblevet udtørret; Lillesø og Toftesø er atter vandfyldte.

Lille Vildmose er bl.a. kendt for sin oprindelige stamme af krondyr samt for at et kongeørnepar slog sig ned ved mosen i 1998 og året efter fik to unger på vingerne. Det var første gang kongeørnen ynglede i Danmark, og i dag yngler både kongeørn og havørn i Lille Vildmose. Derudover yngler flere par af traner i området. Som led i naturplejen er der udsat vildtlevende køer af racen heck og tyre af gamle europæiske racer samt konikheste. Ved Vildmosegaard findes Lille Vildmosecenteret med faciliteter for områdets besøgende samt Lille Vildmose Naturskole, der servicerer omegnens skoler, andre undervisningsinstitutioner og turister.

Ca. 7.600 ha af vildmosen samt Tofte Skov og Høstemark Skov blev i 2007 fredet som det hidtil største landområde i Danmark. Lille Vildmose var et af pilotprojekterne for kommende nationalparker i Danmark. Området er EF-fuglebeskyttelsesområde, EF-habitatområde, Natura 2000-område og nationalt geologisk interesseområde.

I 2013 blev Lille Vildmose udpeget til Ramsar-område; begrundelsen er, at mosen kan opsuge kulstof og hermed fjerne CO2 fra atmosfæren. Dette er første gang, at dette er begrundelsen for en udpegning.

2011 blev der iværksat et naturgenopretningprojekt, støttet af bl.a. EU's tilskudsordning LIFE+Nature; projektet skal køre frem til 2016, og man vil bl.a. genskabe Birkesø, hæve vandstanden i visse områder for at mosen kan genskabe sig selv samt udsætte kronvildt og elge.

Dannelse

Mosen hviler på havaflejringer, bl.a. strandvolde fra Atlantisk tid og tidlig Subborealtid. Ved landhævning afspærredes forbindelsen med havet, og et brakvandsområde opstod omkring 1000-500 f.Kr. Derefter dannedes en sø. Nogle hundrede år e.Kr. groede den til med rørsump og sumpskov. De centrale dele af Lille Vildmose blev højmose omkring 500 e.Kr. Siden har højmosevegetation bredt sig, og den dækkede før tørvegravningen ca. 5.100 ha.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig