Gytje er en olivengrøn til brunlig, vandaflejret organisk dannelse af findelte partikler, det samme som dynd.