Natura 2000 er en fællesbetegnelse for det netværk af naturområder, der er beskyttet under EU's fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver med det formål at sikre EU-landenes truede og sjældne økosystemer og biodiversitet.

Natura 2000-områder

Et vigtigt element i EU's naturbeskyttelsesdirektiver er Natura 2000-områderne, som indeholder særlig værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte yngle- og rasteområder for fugle og for at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder med et samlet landareal på 3583 km2 og 18.722 km2 marint territorium. Inden for områderne skal der arbejdes hen imod at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på nationalt niveau.

Der er udpeget habitatområder for 60 naturtyper. 23 plantearter (bl.a. fruesko og vandranke), 82 fuglearter (bl.a. rørdrum og sangsvane) samt 64 andre dyrearter (bl.a. marsvin, løvfrø, snæbel og birkemus) er beskyttede i de danske Natura 2000-områder, det såkaldte udpegningsgrundlag. De hidtidige erfaringer viser, at beskyttelsen har en effekt, således at fx mange fuglearter, der er på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne, har fået forbedret status i den tid, fuglebeskyttelsesdirektivet har været i kraft.

Natura 2000-områderne betegnes også som internationale naturbeskyttelsesområder, hvori også Ramsar-områderne (se Ramsarkonventionen) indgår.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig