Faktaboks

K.E. Løgstrup

Knud Ejler Christian Løgstrup

Født
2. september 1905, København
Død
20. november 1981, Hyllested

K.E. Løgstrup fotograferet i 1965 i det bakkede landskab lige uden for sit hjem i Hyllested nordøst for Ebeltoft.

.

K.E. Løgstrup var en dansk teolog og religionsfilosof. Han blev cand.theol. i 1930 og modtog 1932 Københavns Universitets guldmedalje for en prisopgave om den tyske filosof Max Schelers etik.

Løgstrup studerede flere steder i Tyskland, bl.a. hos Martin Heidegger og Hans Lipps. 1936-43 var han præst i Sandager-Holevad Sogne på Vestfyn (et udvalg af hans prædikener blev udgivet i 1995). Efter flere forgæves forsøg blev han i 1943 dr.theol. på en disputats om Den erkendelsesteoretiske Konflikt mellem den transcendental-filosofiske Idealisme og Teologien. Fra 1943 til 1975 var han professor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet. Under besættelsen deltog Løgstrup i modstandsbevægelsen og tog afstand fra forhandlingspolitikken frem til 1943.

K.E. Løgstrups forfatterskab

I hele sit forfatterskab vendte Løgstrup sig imod Immanuel Kants og nykantianernes erkendelsesteori. I disputatsen blev denne teori sammenfattet i udtrykket "erkendelse er skabelse". Når vi erkender noget, er det, vi erkender, et produkt af vor erkendeformåen. I forsøget på at gøre op med denne teori, som ifølge Løgstrup behersker den moderne kultur, inddrog han forskellige samtidige filosofiske skoler som fænomenologien, eksistensfilosofien, livsfilosofien og jeg-du-filosofien. Ved hjælp af disse ville han finde ind til de fænomener, som vi ikke har skabt, som er givne for os, og hvis vilkår vi som mennesker er underkastet.

Eksistensteologi og den etiske fordring

Som præst og i de første år som professor var Løgstrup eksistensteolog og tilhørte Tidehvervsbevægelsen. Med udgivelsen af sin berømteste bog, Den etiske fordring (1956), blev han udsat for kritik fra toneangivende Tidehvervsfolk. Samtidig var han kommet i forbindelse med Ole Wivel og højskoleverdenen. I en areligiøs tid forsøgte Løgstrup at formulere den etiske fordring i et ikke-teologisk sprog, idet han mente, at indholdet i Jesu forkyndelse kan formidles som et humant budskab. Fordringen beskrev han vha. det sproglige billede, at "vi holder et andet menneskes liv i vor hånd". I bogen fremlægges en fænomenologisk analyse af den tillid, som vi normalt altid møder det andet menneske med.

Eksistentialismekritik og de suveræne livsytringer

I 1961 blev han medlem af Det Danske Akademi og var i en årrække navnlig optaget af forholdet mellem kunst, videnskab og etik (Kunst og etik, 1961). Sin endegyldige kritik af eksistentialismen leverede han i Opgør med Kierkegaard (1968). Heri formulerede han sin berømte idé om de spontane eller suveræne livsytringer, fx tillid, barmhjertighed og talens åbenhed. De kendetegnes ved, at vi ikke selv kan frembringe dem, kun ødelægge dem. De kommer bag på os og fuldbyrdes uden vor medvirken. Derfor er de suveræne. Det er livet selv, der ytrer sig. I Norm og spontaneitet (1972) udbygger han beskrivelsen af dem, men inddrager også områder som politik og økonomi og leverer en kritik af, hvad han kalder "dilettantokrati". Han var i disse år tillige særdeles kritisk over for studenteroprøret.

Løgstrups metafysik

Løgstrups mest ambitiøse værk er en metafysik i fire bind (1976-84), hvoraf han selv nåede at udgive bindene om sprogfilosofi og religionsfilosofi; hans enke, Rosemarie Løgstrup (1914-2005), medvirkede ved udgivelsen af de to resterende bind om kunstfilosofi og om historie og natur. Det er i denne firebinds metafysik, at Løgstrup udvikler en såkaldt skabelsesfilosofi, der behandler de fænomener, som mennesket ikke kan forarbejde eller bestemme over. Om disse fænomener — sproget, sansningen, livsytringerne og døden — sagde han, at de ligger en religiøs tydning nær, dvs. at det er nærliggende at tyde dem som skabte af Gud. Posthumt udkom også to bind essays System og symbol (1982) og Solidaritet og kærlighed (1987).

K.E. Løgstrups betydning for eftertiden

K.E. Løgstrups indflydelse på dansk kulturliv er stor og stadig voksende. Hans værker er oversat til flere sprog, og der findes en omfattende litteratur om hans forfatterskab. Han var blandt de første i Danmark til at diskutere økologi, ligesom han bidrog til den pædagogiske og den sundhedspolitiske debat. Det offentligt tilgængelige Løgstrup-Arkiv, åbnet 1995 på Aarhus Universitet, rummer trykt og utrykt materiale.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig