fænomenologi

Artikelstart

Fænomenologi er en retning inden for moderne filosofi, grundlagt af Edmund Husserl. Begrebet havde tidligere været anvendt (fx af Hegel), men i andre betydninger, der ikke længere er aktuelle.

Fænomenologien opstod omkring år 1900 som en reaktion på dels positivismens videnskabssyn, dels tidens populærfilosofiske og metafysiske strømninger. Den stræbte efter at gøre filosofien videnskabelig og samtidig lade den bevare sin selvstændighed i forhold til fagvidenskaberne. Ifølge Husserl er det filosofiens opgave at give en fordomsfri beskrivelse af det, som viser sig: fænomenerne.

Fænomenologien er en erfaringsfilosofi; dens slagord "til sagen selv" udtrykker et krav om, at man skal undersøge måden, hvorpå noget viser sig, før det indordnes i et begrebsligt system. Dette fører til en afvisning af alle spekulative metafysiske teorier og tillige af den traditionelle empirisme, som fænomenologerne kritiserer for at bygge på fordomme om erfaringens natur snarere end på erfaringen selv.

Fænomenologiens hovedtema er bevidsthedens intentionalitet, dvs. bevidsthedens rettethed mod en genstand. Den tilstræber at give en karakteristik af forskellige slags fænomener, fx en fysisk genstand, en geometrisk figur, et tal, et menneske, livet, tiden eller et kunstværk. Fænomenologien registrerer ikke blot, hvilke egenskaber en genstand faktisk har, men fastlægger, hvilke egenskaber en genstand af den pågældende type nødvendigvis må have.

I sit udgangspunkt er fænomenologien hverken idealistisk eller realistisk; den beskriver fænomenerne uden at tage stilling til, om de eksisterer uafhængigt af bevidstheden. Edmund Husserl udviklede imidlertid sin egen teori i en klart idealistisk retning.

Fænomenologiske analyser er blevet anvendt inden for eksistensfilosofien (Heidegger, Sartre), i psykologi, sociologi, litteraturteori, religionsvidenskab mv.

Fænomenologisk psykologi

Fænomenologisk psykologi lægger vægt på at beskrive de psykologiske fænomener omfattende og nøjagtigt og derigennem forstå deres mening, også deres umiddelbart skjulte mening, snarere end at frembringe modeller for og teorier om deres årsager og oprindelse... Læs videre om fænomenologisk psykologi.

Fænomenologisk sociologi

Fænomenologisk sociologi studerer fænomener i menneskers livsverden. Den fænomenologiske sociologi søger at fortolke og beskrive aktiviteter og sociale relationer i hverdagslivet... Læs videre om fænomenologisk sociologi.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig