Faktaboks

Gislinge Kirke
Sogn
Gislinge Sogn
Provsti
Holbæk Provsti
Stift
Roskilde Stift
Kommune
Holbæk Kommune
Gislinge Kirke

Tårnet er fra 1500-tallets første årtier. Taggavlens karakteristiske højblændinger er komponeret efter et skema, der er velkendt fra Vestsjælland i 1500-tallets første årtier. Her ses kirken fra nordøst. Foto: 2006.

Gislinge Kirke
Af .
Gislinge Kirke

I det indre står kirken hvidmalet. Rummet bærer præg af det murede, krydshvælvede loft. Her ses kirken fra sydøst. Foto: 2006.

Gislinge Kirke
Af .

Gislinge Kirke er en sognekirke, der ligger på flad mark i landsbyens vestre udkant.

Kirkegården

Kirkegården er udvidet mod syd og vest, og de ældste dele mod nord og øst har mure i marksten, mens delene fra 1800- og 1900-tallet er af små mursten. Et nygotisk ligkapel mod nordøst er formentlig opført i 1900-tallets første årtier. Hovedindgangen med køreport er fra øst.

Kirkebygningen

Kirken består af et romansk kor og skib, opført i munkesten. I middelalderens seneste årtier er tilføjet et tårn og et stort våbenhus, som afløste et mindre på samme sted. Kirken har på alle taggavle gotiske dekorationer med kamtakker og blændinger, dvs. murnicher. Den står i dag hvidkalket.

Formentlig er det korte kor med dets påfaldende spinkle mure yngre end skibet. I skibet har oprindeligt været en dør mod syd og en mod nord. Syddøren er udvidet, mens norddøren er muret til. Ingen oprindelige vinduer benyttes længere, men omridset af tre tilmurede lysåbninger anes dog både ude og inde.

Tårnet er fra 1500-tallets første årtier. Taggavlens karakteristiske højblændinger er komponeret efter et skema, der er velkendt fra Vestsjælland i 1500-tallets første årtier.

Våbenhuset stammer fra middelalderens allerseneste periode og er muligvis fra tiden henimod 1550.

I det indre står kirken hvidkalket. Rummet bærer præg af det murede, krydshvælvede loft. Det blev opført i kor og skib i løbet af 1400-tallets anden halvdel. Tilsyneladende er korhvælvet ældst.

Den lave, spidse korbue harmonerer godt med det oprindelige rums ringe højde, inden rummet blev forhøjet og fik hvælv.

Selve tårnrummet dækkes af et samtidigt hvælv, og mellem skibet og tårnrummet er en spidsbuet arkade.

Både koret og skibet har oprindelige tagværker.

Kalkmalerier

Gislinge Kirke

I det andet hvælv ses bl.a. den nøgne Kristus, som står bundet til martersøjlen, mens to bødler pisker ham. Foto: 2006.

Gislinge Kirke
Af .
Gislinge Kirke
Gislinge Kirke. 2. fag, østkappe. Foto: 2016.
Af /Nationalmuseet, Danmark.
Licens: CC BY SA 4.0
Gislinge Kirke

I det første hvælv ses korsfæstelsen og korsrejsningen, hvor Kristus bliver naglet til korset. Foto: 2006.

Gislinge Kirke
Af .
Gislinge Kirke

I det tredje hvælv kan man bl.a. se fodtvætningen, hvor de 12 apostle sidder eller står i en kreds om den knælende Kristus, der vasker Peters fødder. Foto: 2006.

Gislinge Kirke
Af .

I sommeren 1898 fandt man kalkmalerier på skibets tre hvælv. De er fra omkring år 1500 og afbilder Jesu lidelseshistorie. Kalkmalerierne er udført af den såkaldte Gislingemaler.

Første hvælv

I det første hvælv (længst mod øst) kan man mod syd se afbildet historien, hvor Kristus føres for Pilatus og her bedyrer sin uskyld i domfældelsen ved at vaske sine hænder.

Mod vest ses korsegangen, hvor den tornekronede Kristus bærer et T-kors. Mod nord ses korsfæstelsen og korsrejsningen. Den næste del af fortællingen mangler, lidelsesberetningens højdepunkt med billedet af Kristus på det oprejste kors. Det skyldes, at da malerierne blev udført hang korbuekrucifikset på triumfvæggen ind mod koret. Maleren har således planlagt et samspil mellem lægmandsaltrets korsfæstelsesgruppe og den malede passionscyklus. Mod øst ses derfor et dommedagsbillede. Her troner den kappeklædte Kristus på regnbuen, indrammet af mandorla, dvs. en mandelformet strålekrone rundt om de helligste figurer. Fra verdensdommerens mund udgår straffens sværd (mod syd) og nådens lilje (mod nord).

Andet hvælv

I det andet hvælv (i midten) er mod nord afbildet den bundne Kristus, der bliver ført for ypperstepræsten. Mod syd vises episoden, da Kristus føres for Pilatus krigere, og mod vest ses hudstrygningen, hvor den nøgne Kristus står bundet til martersøjlen, mens to bødler pisker ham. Mod øst kan man se tornekroningen.

Tredje hvælv

I skibets tredje hvælv (længst mod vest) kan man se fire fortællinger. Mod syd kan man se fodtvætningen, hvor de 12 apostle sidder eller står i en kreds om den knælende Kristus, der vasker Peters fødder. Mod vest ses nadveren, mod nord er Kristus i Getsemane have og mod øst vises judaskysset.

Inventar

Gislinge Kirke
Prædikestolen og lydhimlen i Gislinge Kirke. Foto: 2016.
Af /Nationalmuseet, Danmark.
Licens: CC BY SA 4.0

Middelalderen er vel repræsenteret i denne kirkes inventar.

Døbefonten er romansk er fra 1175-1225. Foden af rødlig granit og kummen af en mere grå granit hører næppe oprindelig sammen. Den er af den såkaldte Kalundborgtype.

Korbuekrucifikset fra omkring år 1250 bliver i dag brugt som alterprydelse.

Alterbordets forside og bordplade er fra omkring år 1575. Forsidens felter afbilder Frelseren flankeret af de to hyppigt fremstillede dyder: Tro, med kors og kalk, og Håb, gengivet i bedestilling.

Altertavlen er fra omkring år 1600. Den arkitektoniske opbygning er almindelig for denne periode. I midten er et guldbronzeret krucifiks fra 1800-tallet slutning. Altertavlen har siden 1949 stået i ligkapellet.

Prædikestolen er fra omkring år 1600. Opbygningen er den karakteristiske for renæssancen med fire fag med arkitektoniske og rent dekorative elementer.

Indgangsdøren til våbenhuset er fra 1700-tallet. Den er flammeret og har en muligvis samtidig lås.

To kårder fra 1700-tallets første fjerdedel hænger på skibets sydvæg.

Kirkens bænke er fra 1800-tallets begyndelse. De er delvist fornyet i 1938.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig