Friedrich Paulus, 23.9.1890-1.2.1957, tysk feltmarskal. Paulus, der havde deltaget i planlægningen af felttoget mod Sovjetunionen, førte fra januar 1942 den 6. armé, der samme efterår nåede Volga og indtog størstedelen af Stalingrad. I november blev arméen omringet og indesluttet, og gennem de følgende måneder øgedes det sovjetiske pres under nogle af 2. Verdenskrigs hårdeste kampe. Et planlagt udbrudsforsøg blev afvist af Hitler, der i stedet udnævnte Paulus til feltmarskal, men da situationen i slutningen af februar 1943 var blevet håbløs, valgte han i strid med Hitlers ordre at kapitulere med resterne af sin armé. Efter krigen optrådte Paulus ved Nürnbergprocessen som anklagerens vidne og forblev i øvrigt i sovjetisk krigsfangenskab indtil 1953.