Hieroglyffer fra ypperstepræsten Petosiris' sarkofag fra Tuna el-Gebel ca. 320 f.Kr. Billedet viser et udsnit af sarkofagens låg, der er fremstillet af træ og farvet glas. Teksten indeholder passager fra den egyptiske dødebog.

.

Den ældste egyptiske skrift er hieroglyfskriften. Den blev opfundet omkring 3000 f.v.t., kort efter kileskriftens opståen i Mesopotamien, og var i brug frem til ca. 400 e.v.t, hvor den blev afløst af koptisk.

De forskellige skrifter og deres opståen

Eksempler på de oldegyptiske skriftformer; fra oven ses hieratisk, kursivhieratisk, demotisk og koptisk.

.

De ældste skriftlige vidnesbyrd fra det gamle Egypten stammer fra omkring 3000 f.v.t., da landet blev samlet til ét rige. På oldegyptisk bliver skriften betegnet ’gudeord’, da egypterne anså den for at være hellig og opfundet af Thot, skriverkunstens gud.

Hieroglyfskriften

Ordet hieroglyf kommer fra græsk hieroglyphikos, der betyder ’helligt indgraveret (skrifttegn)’, idet hieroglyfskriften primært blev benyttet til monumentale indskrifter, der blev indhugget i sten og metal eller skåret i træ.

Hieratisk

Da det var tidsrøvende at skrive de ofte komplicerede tegn i hånden, opstod der samtidig med hieroglyfskriften en forenklet afledt håndskrift kaldet hieratisk. Ordet kommer fra græsk hieratikos, der betyder ’præstelig (skrift)’. Betegnelsen stammer fra 100-tallet e.v.t., hvor hieratisk næsten udelukkende blev benyttet til at skrive religiøse tekster. Indtil ca. 1000 f.v.t. var hieratisk dog den almindelige håndskrift, der blev anvendt i dagligdagen.

Kursivhieratisk og demotisk

Under opsplitningen af Det Egyptiske Rige ca. 1000 f.v.t. opstod der uafhængigt af hinanden to nye skriftformer, som begge var afledt af hieratisk; i det nordlige Egypten demotisk og i det sydlige kursivhieratisk, også kaldet abnorm hieratisk. Begge skrifter erstattede hieratisk som hverdagsskrift. De ældste kursivhieratiske tekster daterer sig til anden halvdel af 700-tallet f.v.t., men denne skrift blev efter genforeningen af Egypten ca. 650 f.v.t fortrængt af demotisk. Betegnelsen demotisk kommer også fra græsk, hvor demotikos betyder ’folkelig (skrift)’.

Hieroglyfskriften og de afledte kursivskrifters senere historie

Fra ca. 650 f.v.t. til ca. 400 e.v.t. bestod demotisk, hieratisk og hieroglyfskriften side om side og blev benyttet til hver sit formål; hieroglyfskriften blev fortrinsvis brugt til monumentale indskrifter, hieratisk til litterære tekster og demotisk til dagligdags tekster. De tre skriftformer blev først fortrængt, efterhånden som kristendommen fik fodfæste i Egypten. Den yngste hieroglyfindskrift dateres til 394 e.v.t, og den yngste demotiske indskrift til 452 e.v.t.

Koptisk

Den koptiske skrift opstod i det første århundrede e.v.t. Den består grundlæggende af det græske alfabets 24 tegn, hvortil der er tilføjet ni demotiske tegn, der angiver lyde, som ikke er repræsenteret i det græske alfabet. Skriften vandt almen udbredelse i løbet af 300-tallet e.v.t., hvor den blev anvendt til at formidle kristendommen, da man ikke ønskede at bruge de gamle hedenske skriftformer til dette formål. Disse kristne tekster udgør det yngste egyptiske sprogtrin, der betegnes som koptisk. Sproget uddøde som talesprog omkring 1500-tallet, men anvendes dog stadig som skriftsprog i den koptiske kirkes liturgi.

Principperne bag hieroglyfskriften

To eksempler på oldegyptiske ideogrammer

Ideogrammer, dvs. billed- begrebstegn, er en integreret del af hieroglyfskriften. Som illustrationen viser, kan de enten læses umiddelbart for det, de forestiller: ’solskive’ = ’sol’; eller symbolsk: ’firben’ = ’mange’.

To eksempler på oldegyptiske ideogrammer
Af .
Licens: CC BY NC SA 3.0

Hieroglyfskriften er en konsonantskrift og ikke som den samtidige sumeriske kileskrift en stavelsesskrift. Dette har muligvis haft en praktisk, evt. politisk betydning, da forskelle mellem de daværende egyptiske dialekter især beroede på udtalen af vokallydene; en konsonantskrift kunne således medvirke til en tilsløring af sprogforskelle inden for rigets grænser og gøre den samme tekst læselig i alle egne. Det har dog også forårsaget, at man i dag langt henad vejen er uvidende om, hvordan egyptisk lød, før det blev skrevet på koptisk.

Antallet af tegn

Indtil ca. 1000 f.v.t. bestod skriften af færre end 1000 tegn, men derefter udvidedes antallet af tegn betydeligt, og i tempelindskrifterne fra den græsk-romerske periode er der anvendt ca. 5000 tegn.

Typer af tegn

Tre eksempler på oldegyptiske fonogrammer
Mange hieroglyffer fungerer som fonogrammer, dvs. lydtegn. De opdeles i tre grupper bestående af tegn, der indeholder en, to eller tre konsonanter.
Tre eksempler på oldegyptiske fonogrammer
Af .
Licens: CC BY NC SA 3.0

Tegnene kan opdeles i to hovedkategorier, ideogrammer, dvs. billed- eller begrebstegn, og fonogrammer, dvs. lydtegn. Billedtegnene kan enten læses direkte for det, de repræsenterer, fx kan tegnet ’solskive’ læses 'sol', eller symbolsk, fx kan tegnet 'firben' betyde 'mange'. Lydtegnene (og billedtegn, der fungerer som lydtegn) opdeles efter deres konsonanter i tre grupper bestående af tegn, der indeholder henholdsvis en, to eller tre konsonanter; fx har tegnet ’mund’ lydværdien r, ’brætspil’ mn og ’hjerte og luftrør’ nfr.

At skrive ord

Eksempel på hvordan et oldegyptisk ord skrives

Et oldegyptisk ord skrives typisk med en kombination af et eller flere lydtegn efterfulgt af et eller to billedtegn, der fungerer som tydetegn. Som illustrationen viser, skrives udsagnsordet ’at gå frem’, der har lydværdigen pr, med to lydtegn, pr (’grundplan over et hus’) + r (’mund’), og ét tydetegn, ’et par gående ben’. Tegnet ’mund’ fungerer som et såkaldt ’fonetisk komplement’ og gentager den sidste konsonant (r) i det foregående lydtegn (pr). Ordet læses således pr og ikke prr.

Eksempel på hvordan et oldegyptisk ord skrives
Af .
Licens: CC BY NC SA 3.0

Et ord skrives typisk med en kombination af et eller flere lydtegn efterfulgt af et eller flere billedtegn, der fungerer som ’determinativer’, såkaldte tydetegn. Således skrives fx udsagnsordet ’at gå frem’, der har lydværdigen pr(i), med to lydtegn, pr (’grundplan over et hus’) + r (’mund’), og ét tydetegn, ’et par gående ben’.

Hyppigt bruges der til lydtegn, som indeholder mere end én konsonant, et såkaldt fonetisk komplement, dvs. en ekstra konsonant, der gentager en af lydtegnets konsonanter. I ovenstående eksempel er tegnet ’mund’ (r) således et fonetisk komplement til ’grundplan over et hus’ (pr). Opslagsformen af ordet (’at gå frem’) er således ikke prr men pr(i).

Grænserne mellem tegnkategorierne er ofte flydende; fx kan tegnet ’grundplan over et hus’ afhængigt af konteksten optræde både som billedtegn, lydtegn og tydetegn.

Visse almindelige ord kunne skrives alene med et billedtegn efterfulgt af den såkaldte konkretstreg ׀, der viser, at tegnet skal forstås som det, det forestiller: fx ’grundplan over et hus’ + konkretstreg = 'hus' (pr); ’mund’ + konkretstreg = ’mund’ (r).

Principperne bag de afledte kursivskrifter

To eksempler på brug af konkretstreg
Visse almindelige ord skrives alene med et billedtegn og en såkaldt konkretstreg ׀, der viser, at tegnet skal forstås som det, det forestiller.
To eksempler på brug af konkretstreg
Af .
Licens: CC BY NC SA 3.0

Hieratisk, kursivhieratisk og demotisk er forenklede former af hieroglyfskriften og følger grundlæggende de samme principper. Hieratisk kan uden større problemer omskrives til hieroglyffer, hvilket anvendes inden for egyptologien for at gøre hieratiske tekster lettere at læse. Anderledes forholder det sig med kursivhieratisk og især demotisk, hvor omskrivning til hieroglyffer ikke er hensigtsmæssig; skriften omskrives derfor i stedet fonetisk.

Skriveretning

Hieroglyfskriften kunne skrives fra højre mod venstre og omvendt og desuden opsættes i kolonner, mens håndskrifterne altid blev skrevet fra højre mod venstre; kun hieratiske tekster er lejlighedsvis opført i kolonner.

Skriverens redskaber

Egyptisk skriver palet
En typisk egyptisk skriver palet fra ca. 1500 f.v.t. i British Museums samlinger (inv. EA 12784). I de to cirkulære fordybninger i toppen ses rester af sort og rødt blæk; i det centrale aflange rum er bevaret fire sivpenne.
© The Trustees of the British Museum.
Licens: CC BY NC SA 4.0

Skriverens redskaber bestod af en aflang, firkantet palet, der indeholdt penne og blæk. Pennene var skåret af siv, der blev tygget i den ene ende og således virkede som små pensler. Tilspidsede og spaltede penne af tagrør (se calamus) blev først anvendt af de græske indvandrere efter Alexanders erobring af Egypten 332 f.v.t., og kun til at skrive græsk, men blev overtaget til også at skrive egyptisk omkring begyndelsen af den kristne æra.

To farver blæk blev benyttet, sort og rød. Det sorte pigment blev lavet af sod og det røde af okker. Et bindemiddel, typisk gummi arabicum, og vand blev iblandet begge farver. Brødtekst blev skrevet i sort, mens rødt var forbeholdt ord, der skulle fremhæves, jf. de middelalderlige håndskrifters brug af den røde farve i overskrifter.

De mest almindelige håndskrifter var lavet af papyrus eller ostraka. Vigtige tekster blev skrevet på papyrus, men papyrus var dyrt; derfor er det ofte beskrevet på begge sider, eller det er møjsommeligt blevet vasket for at blive genbrugt. Til mindre vigtige tekster brugte man derfor ostraka, der betyder potteskår, men også anvendes om kalkstensflager. Til skolebrug brugtes tillige trætavler.

Skrifternes tydning

Allerede i slutningen af 400-tallet e.v.t. synes kendskabet til de forskellige oldegyptiske skrifter at være gået tabt. Således angiver Egypteren Horapollon i sin afhandling Hieroglyfika fra det femte århundrede e.v.t. enkelte hieroglyffers betydning korrekt, men han antog fejlagtigt, at hieroglyfskriften var en symbolskrift og hans forklaringer på, hvorledes de enkelte tegn havde opnået deres betydning, er ren fantasi; hans antagelser var dominerende indtil begyndelsen af 1800-tallet.

Det forskningsmæssige vendepunkt indtraf i 1799 med fundet af Rosettestenen, der indeholder et kongeligt dekret fra ptolemæertiden, affattet på både egyptisk og græsk, hvor den egyptiske tekst er gengivet med både hieroglyfskrift og demotisk skrift.

På grundlag af den græske tekst lykkedes det svenskeren Johan David Åkerblad (1763-1829) at læse både alle de navne, der forekom i den demotiske tekst, og enkelte andre elementer. Englænderen Thomas Young (1773-1829) påviste, dels at hieratisk og demotisk havde deres oprindelse i hieroglyfskriften, dels at demotisk ikke kunne være en rent alfabetisk skrift.

Det egentlige gennembrud kom i 1822, da franskmanden Jean-François Champollion (1790-1832) endeligt kunne fastslå, at hieroglyfskriften, ganske som hieratisk og demotisk, bestod af fonetiske tegn og determinativer snarere end af rent alfabetiske eller symbolske tegn. I dag eksisterer der et solidt kendskab til de forskellige skrifter bortset fra de allerældste hieroglyfindskrifter.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig