Artikelstart

Den Europæiske Centralbank, ECB, er en vigtig institution i EU, og banken er nøgleinstitutionen i EU's økonomiske og monetære union, ØMU, og eurosystemet. ECB tilrettelægger sammen med de nationale centralbanker i eurosystemet den fælles pengepolitik, der bestemmer euroens værdi.

Faktaboks

Også kendt som

Den Europæiske Centralbank

Opgaver

En af hovedopgaverne for ECB er at føre den fælles pengepolitik for eurolandene. ECB skal forsøge at sikre, at inflationen i euroområdet ligger på lidt under 2 procent om året, så priserne i eurolandene er relativt stabile. Dernæst kan ECB hjælpe med at gennemføre andre af EU’s økonomiske politikker. ECB har bl.a. spillet en central rolle under eurokrisen, som især ramte en række sydeuropæiske EU-lande i kølvandet på finanskrisen i 2008-2012. En anden hovedopgave for ECB er at føre tilsyn med eurolandenes største banker som et led i EU’s bankunion. ECB skal sørge for, at de største banker i euroområdet overholder de fælles regler for banker. Samtidig er det også ECB, der har ret til at udstede eurosedler og opbevare udenlandske valutaer.

Banken begyndte sin virksomhed 1998, og den hører hjemme i Frankfurt am Main.

Direktion og styrelsesråd

ECB ledes af en direktion på seks medlemmer udpeget for otte år af Det Europæiske Råd og godkendt af Europa-Parlamentet. Medlemmerne af direktionen skal stamme fra et euroland.

Direktionen udgør sammen med de 19 deltagende nationale centralbankguvernører (2020) styrelsesrådet, der er det øverste besluttende organ i eurosystemet, og som to gange om måneden vurderer behovet for pengepolitiske ændringer.

ECB ledes af formanden for ECB, som også leder direktionen. Følgende har været eller er formand for ECB:

  • Hollænderen Wim Duisenberg (1935-2005) i perioden 1998-2003
  • Franskmanden Jean-Claude Trichet i perioden 2003-2011
  • Italieneren Mario Draghi (f. 1947) i perioden 2011-2019
  • Franskmanden Christine Lagarde fra 2019-

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af ECB og gennemførelsen af de pengepolitiske beslutninger. Direktionen har til opgave at forberede Styrelsesrådets møder, at gennemføre pengepolitikken i euroområdet i overensstemmelse med de retningslinjer og beslutninger, der vedtages af Styrelsesrådet. I den forbindelse skal Direktionen give de nationale centralbanker i euroområdet de nødvendige instrukser, lede ECB's daglige arbejde og at udøve visse beføjelser delegeret til Direktionen af Styrelsesrådet.

Lovgrundlag

De nærmere regler for ECB's virke og opbygning findes i Maastrichttraktaten og de dertil knyttede centralbankvedtægter. De tillægger eurosystemet en høj grad af uafhængighed af nationale og europæiske politiske myndigheder og et mandat til at tilstræbe prisstabilitet i et mellemfristet perspektiv som primært mål for den fælles pengepolitik.

ECB's præsident skal kvartalsvis i Europa-Parlamentet redegøre for bankens opfyldelse af denne målsætning. ECB's vurdering af den økonomiske udvikling og politik i euroområdet kan følges gennem dens Månedsberetning, der også udkommer på dansk.

Lande uden for euro-samarbejdet

Guvernørerne, dvs. direktørerne, for centralbankerne i de EU-lande, som ikke har indført euroen (bl.a. Danmark og Sverige), deltager sammen med ledelsen af eurosystemet i kvartalsvise møder i Det Generelle Råd, der er et rådgivende organ.

Ligesom ECB styrer pengepolitikken for euroen, styrer Nationalbanken i Danmark pengepolitikken for den danske krone. Danmark er ikke med i euroen, men fører en fastkurspolitik over for euroen som medlem af ERM II. Derfor er Nationalbankens pengepolitiske opgave at sikre, at kronens kurs er stabil i forhold til euroens. Nationalbanken er med i Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Både ECB og Nationalbanken er uafhængige af regeringer og politisk indblanding.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig