Delhi

Delhi. I Delhi står en 7 m høj jernsøjle, der har vakt betydelig opmærksomhed ved at holde sig fri for rust trods sin høje alder, ca. 1600 år. Forklaringen synes at være, at søjlen består af rent smedejern (rent metal er mere korrosionsbestandigt end urent), at klimaet er tørt og varmt (søjlen er altid så varm, at kondensvand ikke sætter sig på den, og regnvand fordamper hurtigt), og at den lokale regn er salt- og svovlfri, så det passiverende dæklag ikke nedbrydes. Berøring af søjlen bliver anset for lykkebringende; adgang til søjlen er dog siden 1996 forhindret af et jerngitter.

.

Delhi. Affald sorteres i omegnen af Delhi. Foto fra 2004.

.

Delhi. Det Røde Fort, opført midt i 1600-t.

.

Artikelstart

Delhi, Indiens hovedstad og næststørste by (efter Mumbai); 11 mio. indb., 16,3 mio. i det samlede byområde. Delhi ligger i hovedstadsregionen National Capital Region (33.578 km2, 22,2 mio. indb.; 2011). Byen ligger midt i Nordindien ved floden Yamuna (biflod til Ganges) og hører dermed til det traditionelle hinduistiske kulturområde. Men regionen omkring Delhi og den sydligere beliggende Agra med Tharørkenen og Aravallibjergene på den ene side og Himalaya på den anden var længe adgangsvejen fra nordvest til den rige Gangesslette og desuden center for islamiske statsdannelser.

I Delhis økonomiske liv er servicesektoren dominerende med en væsentlig andel beskæftigede i offentlig administration, handel, liberale erhverv og turisme. Også industrisektoren er betydelig og omfatter især teknisk betonede brancher. Delhis position som national hovedstad og industricenter har begunstiget byens handels- og transporterhverv og ikke mindst bank- og forsikringsbranchen. Med Delhis store middelklasse er det en af de indiske byer, hvor de seneste års økonomiske vækst mærkes tydeligst. For at begrænse luftforureningen kører alle offentlige busser, taxer og autorickshaws på naturgas.

En af hovedstadens mange forgængere i denne region har overlevet som et kvarter i storbyen: Old Delhi, grundlagt som Shahjahanabad i 1600-t. Denne bydel er næsten intakt, bortset fra at store dele af bymuren er nedrevet. Delhi overtog rollen som Indiens hovedstad fra Kolkata i 1912, men samtidig påbegyndtes lige syd for byen anlægget af briternes koloniale hovedværk, den nye regeringsby New Delhi, der stod klar i 1931. Med sine brede, åbne veje, sine beplantninger og sin langt lavere befolkningstæthed står den endnu i skarp kontrast til sin forgænger. Som grundstruktur valgte Edwin Lutyens og Herbert Baker en ligesidet trekant, hvis nordlige punkt, Connaught Place, ligger tættest på den gamle by. Grundlinjen udgøres af den knap 3 km lange processionsgade Raj Path, der forbinder pladsen India Gate i øst med parlamentet, ministerier og præsidentpaladset i vest. Bydelen er en helhed af institutioner og embedsboligområder; med paladset placeret på et højdedrag blev den opdelt efter et rang- og klassesystem, der stadig præger byen. Ud fra herkomst, rigdom, beskæftigelse og uddannelse fordeltes bydelens indbyggere inden for et hierarki af 175 sociale trin; på én gang et udtryk for det indiske kastesystem og den vesterlandske kolonialismes militære og bureaukratiske lagdeling.

Med uafhængigheden er Delhi vokset langt ud over de planlagte rammer. Først Indiens deling i 1947 og siden landdistrikternes fattigdom har medført, at millioner er vandret mod landets storbyer. Uden om Old og New Delhi strækker der sig et bælte af etablerede forstadsbebyggelser, som allerede er større end de to andre tilsammen. Alligevel har boligbyggeriet været utilstrækkeligt. Resultatet er mærkbart i og omkring det tætbefolkede Old Delhi, hvor over en million mennesker bor i slum. Et tilsvarende antal finder husly i de mere end tusinde spredte skurbyområder og illegale udstykninger. I den nyere bydel øst for floden, der for størstedelens vedkommende er udlagt i henhold til en byplan fra 1961, finder man Delhis højeste koncentration af uautoriseret bosætning. Selv i de sydlige bydeles velhaverkvarterer er boligproblemet synligt, idet spredte kolonier af hjemløse holder til under læskærme, i cementrør o.l. Centralregeringens tilstedeværelse har dog betydet en mere aktiv indsats mod slummen end fx i Mumbai og Kolkata. Bystyret har i 1970'erne og 1980'erne opført genhusningsbyggerier i byens vestlige og sydøstlige udkant, mens indsatsen i andre tilfælde blot har ført til omlokalisering af skurbyer.

Regeringsbygningerne er samlet i New Delhis centrale sekretariatskvarter og i det ældre Civil Lines-område mod nord. De vigtigste industrikvarterer ligger mod vest og mod syd, hvor industriområdet Okhla er anlagt. Handel er samlet omkring Old Delhis øst-vest-gående hovedgade, Chandni Chowk 'Sølvgaden', i Karol Bagh mod vest samt i kvarteret rundt om Connaught Place. Delhis ambitiøse nye metro, hvis første strækning blev åbnet i 2002, er byens stolthed og gennemførtes til tiden og inden for budgettet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig