Thar, Thar Desert, ørken i det nordvestlige Indien, mestendels i Rajasthan, som strækker sig ind i Pakistan; 200.000 km2. Store områder består af vandreklitter; områdets sparsomme nedbør falder især juni-september. Enkelte steder er der landbrug med kunstvanding. Den spredte befolkning er i øvrigt nomader og handelsfolk. Tharørkenen har været skueplads for såvel militære sammenstød med Pakistan som atomvåbenprøvesprængninger (senest i maj 1998).