Yamuna, Jumna, en af Indiens hellige floder. Den udspringer i Himalaya nær grænsen til Tibet og løber mod syd gennem bl.a. Delhi og Agra og siden mod øst til Prayagraj og sammenløbet med Ganges; i alt 1380 km. Flodens vand udnyttes til omfattende kunstvanding på den tætbefolkede slette.