Faktaboks

Birket Kirke
Sogn
Birket Sogn
Provsti
Lolland Vestre Provsti
Stift
Lolland-Falsters Stift
Kommune
Lolland Kommune
Birket Kirke

Birket Kirke består af et gotisk kor, skib og våbenhus, som er opført i munkesten. Kirken står i dag gulkalket med røde tegltage. Foto: 2006.

Birket Kirke
Af .
Birket Kirke

Birket Kirke. I det indre står kirken hvidmalet.

Birket Kirke
Af .

Birket Kirke er en sognekirke, der ligger i bakket terræn tæt ved Lollands højeste punkt, Bavnehøj. Kirken ligger i landsbyen Lindet 1 kilometer syd for Birket.

Kirkegården

Kirkegården er siden middelalderen udvidet mod øst. Den har mod nordøst en hegnsmur af kløvet kampesten, og på de andre sider har den mure af kampesten. Hovedindgangen med kørelåge er gennem en muret, middelalderlig portal fra nord.

Kirkegårdens udvidelse omfatter en stor oldtidshøj, og en lignende danner fundament for klokkestablen ved kirkegårdens portal. Den tømrede, sorttjærede klokkestabel er middelalderlig, og den er den bedst bevarede af de lollandske klokkestabler og en af Danmarks mest interessante middelalderlige tømmerkonstruktioner. Sandsynligvis er klokkestablen fra samme tid som kirkens kor i midten af 1300-tallet.

Kirkebygningen

Kirken består af et gotisk kor, skib og våbenhus, som er opført i munkesten. Kirken står i dag gulkalket med røde tegltage.

Koret

Koret er en rest af et gotisk langhus, hvor skibet og koret går i et. Den er antagelig bygget omkring år 1350. Af denne bygninger nu kun bevaret den tresidede østlige gavl og et fag, som tilsammen udgør koret. I korets sydside er der en tilmuret, spidsbuet præstedør. Korets østligste fag har haft to spidsbuede vinduer, mens de andre fag hver har haft et, men de er alle muret til. Tvillingvinduet i østgavlen har åbenbart betydet en alvorlig svækkelse af muren, for antagelig i 1700-tallet har man i hvert tilfælde følt sig foranlediget til at opmure en mægtig, udvendig støttepille med fod.

Skibet

Skibet er opført umiddelbart udenom det gamle langhus mure, hvorfor det er en smule bredere end koret. Syddøren er stadig i brug, men udvidet, mens norddøren er muret til. På både syd- og nordsiden er der spor af to oprindelige, tilmurede vinduer med spidsbuer. Skibets vestlige gavl har antagelig efter midten af 1800-tallet fået den nuværende gavlkam og en enkel tinde på toppen.

Våbenhuset

Våbenhuset på sydsiden har i gavlen en senere udvidet dør mellem to vinduer. Under de høje kamtakker smykkes gavlen af tre store, spidsbuede blændinger med hvide bunde, dvs. dekorative murnicher.

Kirkens indre

I første halvdel af 1800-tallet blev der i kirken indsat nye, rundbuede trævinduer, der endnu er bevaret i skibet. Koret har dog fået spidsbuede støbejernsvinduer.

I det indre står kirken hvidkalket. Rummet bærer præg af de murede, krydshvælvede lofter, og de markante, blankemurede gjord- og skjoldbuer, dvs. de bærende buer mellem henholdsvis hvælv og mure og hvælvene imellem. Buernes murværk er angiveligt kraftigt istandsat og står nu uden overkalkning. I våbenhuset er der et pudset bræddehvælv.

Kalkmalerier

Birket Kirke

Kalkmalerier i Birket Kirke. Her ses et topornament. Foto: 2006.

Birket Kirke
Af .
Birket Kirke

I korets hvælv er resterne af et sengotisk kalkmaleri fra perioden 1500-1510. Det viser bønnen i Getsemane have og Pelikan med korsglorie og unger. Foto: 2006.

Birket Kirke
Af .

I korets hvælv er resterne af et sengotisk kalkmaleri fra perioden 1500-1510. Det viser bønnen i Getsemane have, hvilket er et usædvanligt motiv som kalkmaleri. Alene af den grund er det bevaringsværdigt.

Inventar

Døbefonten

Døbefonten i Birket Kirke
På døbefonten er der fabeldyr i såkaldt fladt relief på de 8 kanter, bl.a. en galende hane, en løvekrop og en ørn.
Døbefonten i Birket Kirke
Licens: CC BY SA 3.0

Af middelalderligt inventar er bevaret den gotiske døbefont. Den er et gotlandsk eksportarbejde af kalksten fra 1300-tallets midte. Fonten har en ottekantet kumme, som hver har et fabeldyr hugget i lavt relief. På hjørnerne er der lave, tværstregede sømme, som foroven ender i liljer, hvis nederste blade ofte dannes af dyrenes hale- eller tungespidser.

Prædikestolen

Prædikestolen er fra anden halvdel af 1700-tallet. Den nuværende stol er sammensat af dele fra forskellige tider, og den er præget af det forhåndenværende materiale. Selve stolen har fire fag, som hver har felter. På de tre hjørner står der ældre søjler. Mod kirkerummet er der føjet to fag til med arkader fra renæssancen. I felterne er der figurmalerier.

Altertavlen

Altertavlen er fra tiden omkring år 1800. I storfetet er der et maleri i olie på lærred af gravlæggelsen. Det er angiveligt udført af Johan Georg Wahl (1781-1810). Figurerne er meget akademiske i udførelsen, og kompositionen er uklar. Maleriet flankeres af joniske halvsøjler, som bærer en stærkt fremspringende gesims og en halvcirkulær segmentgavl med strålesol i midten. Søjlerne og underdelen er mørkt grønmarmoreret, mens det øvrige træværk er gråmarmoreret.

I skibets vestlige ende er der et pulpitur, dvs. et ophøjet galleri, til orglet. Orgelpulpituret har drejede træbalustre, og det er rimeligvis er fra 1848. Det nygotiske orgel er samtidigt.

Midt i skibet hænder der to kirkeskibe. Det er henholdsvis et tremastet orlogsskib, ”Constitutionen” fra 1850 og fregatten ”Ruth” fra 1916.

Kirkens bænke er fra 1857.

Gravminder

I korets sydlige væg er der en gravsten af grålig gotlandsk kalksten fra 1624. Den er over en Elsebe Hinrichs Daater. Den har en oval kartouche med et relief af opstandelsen, og i hjørnerne er der cirkelfelter med dødningehoveder.

I koret er der to gravsten, som begge er af rødlig gotlandsk kalksten. Den ene er over Anders Kieldsøn fra 1635, mens den anden er over Hans Kieldsøn fra 1639.

På kirkegården er der et gravmonument. Det er udformet som en sandstensstele i empire-stil fra første halvdel af 1800-tallet med nyere indfældet marmorplade fra 1912.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig