#Klimaforandringer


hedebølge

Hedebølge er en en længere periode med meget varmt og tørt vejr. Hedebølger optræder oftest i sensommeren, når der ligger et stabilt højtryk i nærheden af Danmark, så varm luft sydfra i flere dage ...