Snorekeramisk kultur, vidt udbredt kulturkompleks i Mellem-, Øst- og Nordeuropas yngre stenalder ca. 2800-2350 f.Kr. Begyndelsesstadiet var kendetegnet ved brug af samme type bægre og kugleformede kar, der var ornamenteret med snoreindtryk, af stridsøkser (heraf stridsøksekultur) og af individuelle begravelser (heraf enkeltgravskultur). Kulturernes udbredelse har ført til teorier om indvandring østfra, og nogle ser heri spredningen af indoeuropæiske sprog. Andre ser i de snorekeramiske kulturer et gennembrud for normer, der på denne tid prægede de tidlige metalkulturer. De snorekeramiske kulturer optrådte med gennemslagskraft over for de forudgående kollektivt prægede samfund som herhjemme tragtbægerkulturen. De individuelle træk dominerer, og antagelig opstod hermed den personlige ejendomsret til jord. I Jylland faldt enkeltgravskulturen sammen med en agrar ekspansion.