Stenalder, det ældste og længste af forhistoriens tre tidsafsnit: stenalder, bronzealderen og jernalderen. Stenalderen begyndte med fremstilling af de første stenredskaber for ca. 2,4 mio. år siden. Den inddeles i tre perioder: palæolitikum, mesolitikum og neolitikum. I Danmark er palæolitikum og mesolitikum synonym med ældre stenalder eller jægerstenalder, indtil ca. Hele artiklen