Kugleamfora-kultur, neolitisk agerbrugskultur ca. 2900-2800 f.Kr., udbredt fra Elb-området til Ukraine, hvor den efterfulgte tragtbæger-kulturen. Flere steder var kugleamfora-kulturen forløber for snorekeramiske kulturgrupper, med hvilke den har mange træk tilfælles, bl.a. snoreornamenterede lerkar og individuelle begravelser. Også dyregrave kendes, undertiden med okser nedlagt parvis som "forspand".