Rumjura omhandler nationer og personers rettigheder og pligter i rummet. Med den rivende teknologiske udvikling, man så inden for rumfart i 1950'erne og 1960'ern, blev det tydeligt, at man måtte vedtage international regulering af anvendelsen af det ydre rum.

Ydre rum-traktaten fra 1967 danner basis for international lov i rummet; den senest vedtagne internationale rumlov er Måneaftalen fra 1979. Fem internationale aftaler danner grundlag for ret og pligt i rummet.

Fem internationale rum-aftaler

Fem internationale aftaler sætter rammer for ret og pligt i rummet. Ydre rum-traktaten er den grundlæggende traktat, og i tillæg hertil er der en række aftaler og specialkonventioner.

De fem internationale aftaler er vedtaget i perioden 1967 til 1979, og Danmark er part i alle:

  • Ydre rum-traktaten fra 1967 er den grundlæggende traktat, der danner basis for al lov i rummet. Den indeholder principper for staternes aktiviteter vedrørende udforskning og anvendelse af det ydre rum, herunder Månen og andre himmellegemer.
  • Redningsaftalen fra 1968 beskytter astronauter, der kommer i nød og sætter rammer for tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum
  • Ansvarskonventionen fra 1972 bestemmer, hvem der har erstatningsansvar for skader forårsaget af rumgenstande
  • Registreringskonventionen fra 1975 pålægger staterne at føre register over genstande, som de sender ud i rummet, og underrette FN's generalsekretær herom.
  • Måneaftalen fra 1979 regulerer mere specifikt staternes aktiviteter på Månen og andre himmellegemer.

Grænsen mellem staters luftterritorium og det ydre rum

Staternes territorialhøjhed ansås tidligere for at strække sig ubegrænset ud i rummet over deres land- og søterritorium (usque ad coelum-princippet). Det har imidlertid ikke været muligt at opnå international enighed om en præcis folkeretlig definition af grænsen mellem staternes luftterritorium og det ydre rum.

Folkeretlig regulering

Forskellige kriterier har været søgt anvendt, fx fysiske forhold i atmosfæren, flyvehøjder for konventionelle fly og satellitter eller højdeangivelser, hvor flere stater er gået ind for 110 km. Den folkeretlige regulering bygger bl.a. på principper vedtaget af FN's generalforsamling i 1963, og hovedformålene er udelukkelse af territoriale krav, forskningsadgang for alle stater og demilitarisering. Forbud mod kernevåbenforsøg blev i 1963 fastlagt ved en traktat, der forbyder sådanne forsøg såvel i atmosfæren som i det ydre rum og under vandet.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig