Organiseret kriminalitet er kontinuerlig, gentagen eller særlig kompleks kriminel aktivitet. Kriminaliteten udføres ofte i strukturer eller gennem netværk af personer med det formål at opnå magt eller profit.

Forskellige tolkninger af begrebet

Organiseret kriminalitet er ikke et fast defineret begreb. I Europa anvendes begrebet bredt om professionelt udført og ofte kollektiv kriminalitet; i USA refererer organiseret kriminalitet mere snævert til formaliserede kriminelle organisationer, som blander legale og illegale aktiviteter samt udøver indflydelse på personer i offentligt virke med det formål at opnå beskyttelse. I dansk ret antages det ikke at være et krav, at der skal være flere personer involveret, for at en forbrydelse kan anses som organiseret.

Områder for organiseret kriminalitet

Organiseret kriminalitet centrerer omkring profitmotiveret økonomisk aktivitet. Dette omhandler ofte at levere varer og tjenesteydelser, som er efterspurgte, men ulovlige eller svært tilgængelige af andre grunde på det lovlige marked. Der kan fx være tale om narkotika, våben, visse seksuelle ydelser, ulovlige spil, illegal immigration, fysisk beskyttelse samt lån uden sikkerhedsstillelse.

Hvad giver grobund for kriminaliteten

Organiseret kriminalitet trives bedst i samfund, hvor centralmagten på den ene eller anden måde er svækket, eller i samfund med et stort marked for ulovlige varer og tjenesteydelser. Dette kan fx være samfund, der ikke giver borgerne social, økonomisk og fysisk sikkerhed, og samfund med udbredt korruption. I sådanne samfund kan den organiserede kriminalitet blive en magtfaktor, som udover borgernes liv og helbred også truer statens suverænitet.

Høje drabstal

Med et anslået gennemsnitligt drabstal på verdensplan relateret til organiseret kriminalitet og kriminelle grupper på ca. 65.000 i årene 2000-2017 resulterede organiseret kriminalitet i omtrent det samme antal drab om året som alle verdens væbnede konflikter tilsammen i samme periode.

Organiseret kriminalitet har hidtil ikke været et alvorligt problem i nordeuropæiske lande med en liberal samfundsmoral og en veludbygget social sektor. I nogle lande, fx USA, Frankrig og en række andre sydeuropæiske lande, er organiseret kriminalitet en selvstændig forbrydelse, mens begrebet ikke som sådan findes i dansk straffelovgivning.

Transnational organiseret kriminalitet

Transnational organiseret kriminalitet er en bred betegnelse for grovere kriminalitet, der systematisk eller på en særlig kompleks måde udføres på tværs af landegrænser.

Moderne transnational organiseret kriminalitet er blevet en global industri i konstant forandring. I takt med den almindelige samfundsudvikling og den teknologiske udvikling spreder den sig løbende til nye markeder og kriminalitetsformer.

Stater undermineres

På globalt plan underminerer den grænseoverskridende organiserede kriminalitet statslige institutioner, truer den økonomiske stabilitet og bidrager til øget korruption i både den rige del af verden og udviklingslande. Dertil trækker den organiserede kriminalitet et spor af vold, drab og anden personfarlig kriminalitet efter sig, hvor end den søger profit eller at udøve magt. Fænomenet udgør dermed en alvorlig og voksende trussel mod det internationale samfund, lande og menneskers liv på tværs af kloden.

Kriminel infrastruktur

I sin moderne form udføres transnational organiseret kriminalitet ofte ved hjælp af internationale kriminelle infrastrukturer. Inden for disse strukturer samarbejder grænseoverskridende netværk af kriminelle aktører om at begå de forbrydelser, der udgør transnational kriminalitet. De involverede aktører er typisk meget forskellige og i udgangspunktet uafhængige deltagere i netværkene. Der kan være tale om alt fra enkeltpersoner, professionelle facilitatorer, virksomheder og formaliserede kriminelle grupper, fx bander, mafiaer eller karteller.

Elementer i en transnational organiseret forbrydelse

Transnational organiseret kriminalitet er et omdiskuteret og ikke fast afgrænset teoretisk koncept. Begrebet kan overordnet defineres som kvalificeret kriminalitet, der på en struktureret og/eller systematisk måde udføres på tværs af landegrænser.

Der er tale om en særlig form for alvorlig eller grov kriminalitet. Baseret på denne definition, skal en forbrydelse opfylde tre betingelser for at være transnational organiseret kriminalitet:

  1. de ulovlige handlinger skal være udført i mere end ét land
  2. forbrydelsen skal være udført på en organiseret måde
  3. der skal være tale om en egnet form for kriminalitet

Definitionen er ikke juridisk. Hvis en forbrydelse vurderes at være eller være en del af transnational organiseret kriminalitet vil dette i dansk ret (se også Straffeloven – ansvarsbetingelser) almindeligvis blive anset som en skærpende omstændighed ved strafudmålingen.

Det transnationale

At en forbrydelse er transnational eller grænseoverskridende vil som udgangspunkt betyde, at gerningspersonerne på en planlagt måde udfører de kriminelle handlinger forbrydelsen består af i mere end ét land. Det centrale i forståelsen heraf er, at tilfældig involvering af et andet land som udgangspunkt ikke indebærer, at der er tale om en grænseoverskridende forbrydelse.

Det organiserede

At en forbrydelse er organiseret må anses for at indebære et krav om kompleksitet. Forbrydelsen skal med andre ord være udført på en struktureret og/eller systematisk måde. Organiseret kriminalitet kan dermed afgrænses til alene at omfatte den komplekse og rationelt udførte kriminelle handling. Uden for falder dermed forbrydelser begået i effekt, uden forudgående planlægning eller anden simpel kriminalitet.

Den egnede form

At der skal være tale om en egnet form for kriminalitet indebærer, at ikke alle forbrydelser kan udgøre (transnational) organiseret kriminalitet. Det er formentligt ikke muligt at lave en udtømmende oplistning af, hvilke forbrydelser der kan udgøre organiseret kriminalitet, men det er dog formentligt muligt at opstille to overordnede kategorier af egnet kriminalitet: organiseret økonomisk kriminalitet og kriminalitet som tilknyttet aktivitet.

  • Organiseret økonomisk kriminalitet omfatter i princippet stort set alle profitmotiverede forbrydelser, herunder både gentagne forbrydelser og enkeltstående særligt kompleks udførte forbrydelser, fx planlagte og professionelt gennemførte røverier mod mål som værdicentraler mv.
  • Kriminalitet som tilknyttet aktivitet, omfatter forbrydelser begået med henblik på udøve magt, beskytte egne interesser eller på anden måde fremme anden kriminel virksomhed. Der kan fx være tale om et voldeligt angreb på en rivaliserende kriminel gruppe i forbindelse med en kamp om kriminelle markedsandele eller et territorium.

Transnationale kriminalitetsformer

Transnationale kriminalitetsformer omfatter bl.a.:

Dertil kan nævnes grænseoverskridende kriminalitetsformer som menneskehandel og trafficking, miljøkriminalitet (ecocrime), cyberkriminalitet, international kunstkriminalitet, ulovlig organhandel, international skatte- og afgiftskriminalitet samt organiserede overtrædelser af økonomiske sanktioner m.fl.

Læs mere på Den Store Dansk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig