Kvalificeret - omstændigheder, (se kvalificere), om forbrydelse, som er begået under skærpende omstændigheder.