Miljøkriminalitet, dels strafbar overtrædelse af Naturbeskyttelses- og Planlægningsloven, dels — og hovedsagelig — strafbar overtrædelse af miljøbeskyttelseslovgivningen; her udgør landbrugets håndtering af gylle en væsentlig gruppe, mens den anden hovedgruppe er industriens tilsidesættelse af den enkelte virksomheds miljøgodkendelse. Stort set alle større sager har tilhørt den sidste gruppe, og Folketingets opfattelse har hele tiden været, at overtrædelser skal straffes så hårdt, at de ikke kan betale sig. Straffene har ikke levet op til dette krav, og straffebestemmelserne er derfor blevet ændret adskillige gange siden den første lov i 1974. Ved miljøkriminalitet er det i modsætning til ved anden kriminalitet ofte firmaer og ikke personer, der straffes (se kollektiv enheds strafansvar). Sagerne behandles i Danmark af de samme anklagere og dommere, som behandler andre straffesager. Se også økonomisk kriminalitet.