I dansk juridisk terminologi er lov en forskrift, der er vedtaget af Folketinget og stadfæstet af kongen. Forslag til love kan fremsættes af ministre, såkaldte regeringsforslag, og af folketingsmedlemmer, private lovforslag. Private lovforslag er oftest godkendt af den folketingsgruppe, som forslagsstilleren hører til, og således i realiteten vedkommende partis forslag. Efter fremsættelsen drøftes et lovforslag tre gange i folketingssalen.

Efter første behandling henvises forslaget normalt til et af folketingsudvalgene, hvilket også kan ske efter anden behandling; udvalget afgiver betænkning til Folketinget. Vedtages lovforslaget ved afslutningen af tredje behandling, skal det tiltrædes af regeringen og stadfæstes af kongen. Se også Folketinget og den lovgivende magt.

Love skal offentliggøres i Lovtidende og bliver tillige tilgængelige gennem Retsinformation, der hører under Justitsministeriet. Love træder i kraft en uge efter offentliggørelsen i Lovtidende, medmindre loven selv fastsætter et særligt ikrafttrædelsestidspunkt.

Tidspunktet kan fx rykkes frem til dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende, eller det kan udskydes, så myndigheder og private får tid til at forberede sig på den nye lov. Går ikrafttrædelsesbestemmelsen ud på, at loven skal anvendes på handlinger, der er foretaget før offentliggørelsen, tales der om, at loven har tilbagevirkende kraft.

Den danske grundlov indeholder i modsætning til mange andre landes grundlove ikke noget forbud mod love med tilbagevirkende kraft; Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 5 forbyder straffelove med tilbagevirkende kraft.

Undertiden benyttes begrebet lov i en bredere betydning, nemlig som begreb for al gældende ret, fx Grundloven § 64, hvorefter dommere skal rette sig efter loven. Begrebet indbefatter i den forbindelse også administrative forskrifter, EU-forskrifter og internationale konventioner af betydning for dansk ret.

Også i ældre dansk retssprog havde ordet lov to betydninger. Lov kunne være dels en bestemt lov, fx Jyske Lov, eller retten som sådan, "lands lov og ret", dels det edsbevis, hvormed man fralagde sig en anklage, fx en partsed med mededsmænd. Se også Danmark – retssystem, retshistorie, retsfamilier og retssystemer.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig